HHF samlar in fakta om hjälpmedelsutvecklingen i Sverige

För personer med funktionsnedsättning i alla åldrar har hjälpmedel en central betydelse för självständighet och delaktighet i samhället. Svenska innovationer har bidragit till bättre hjälpmedel världen över. Men idag är principen om hjälpmedel efter behov och utan kostnad hotad.

Handikapphistoriska föreningen har tagit initiativ till en förstudie om hjälpmedelsutvecklingen i Sverige. Det blir en översikt av historia och forskning, samt förslag på frågor att arbeta vidare med i framtida projekt. Som underlag samlar vi nu in synpunkter från personer med kunskap om utvecklingen – exempelvis utvecklare och designer, användare och anhöriga, forskare, förskrivare eller policymakare. Vill du hjälpa till? Följ denna länk: Hjälpmedel – HandikappHistoriska Föreningen (hhf.se) eller maila direkt till emil@independentliving.org.

Tack för ditt bidrag!

En rum med sittande människor som tittar mot Jan-Peter Strömgren

Medlemsbladet nr 3, 2024

 

En rum med sittande människor som tittar mot Jan-Peter Strömgren

Medlemsbladet

Ur innehållet:

Ledare: Verksamheten löper på

”Lösningen kan vara laglig, men den är inte så trevlig för någon” Avhandling av Emil Erdtman

Sverige och funktionsrättskonventionen – ett seminarium om förväntningar och förverkligande

Hans Lindström in memoriam

Läs medlemsbladet  i word HHF 3.24 eller i PDF HHF 3.24pdf

 

 

Människor i demonstrationståg.

Öppet seminarium

Närbild på vårblommor

26 april 2024 Årsmöte och seminarium

Närbild på vårblommor

HHF:s årsmöte och seminarium den 26 april 2024

Handlingar till årsmötet:

HHF valberedningsförslag 2024

Balansrapport HHF 231231 slutlig

Kallelse årsmöte och sem 26 april 2024

Stadgar- 2023 Original 21 april

styrelsens förslag medlemsavg

Resultatrapport HHF 231221 (slutlig)

dagordning original 2024 docx

Verksamhetsplan original HHF 2024

Kallelse årsmöte och sem 26 april 2024(1)

Budget HHF 2024

VB 2023 original docx

Anmäl dig till årsmötet senast den 22 april oavsett om du deltar digitalt eller på plats. Klicka på länken: Anmälan

Vi kommer att genomföra årets årsmöte och seminariet såväl fysiskt som digitalt men vi hoppas att många har möjlighet att vara med på plats.

Tid: Fredagen den 26 april 2024, kl. 10.00 – 15.00

Mötesform: Lokal, Funktionsrätt Stockholms lokaler på S.t Göransgatan 82 i

Stockholm, samt Zoom (digitalt).

Årsmötet genomförs mellan kl. 10.00 och ungefär 11.30

Seminariet genomförs mellan kl. 13.00 och 15.00.

Den som inte har tillgång till webben är välkommen att kontakta undertecknad på nedanstående e-postadress eller telefon 073-9175528.

Motioner kan inlämnas till styrelsen senast 28 februari på via info@hhf.se .

OBS! Hörslinga finns. Tolkhjälp beställer du enklast själv.

Seminarium- LSS 30 år
Tid:                 kl. 13.00 – 15.00

Plats:             Funktionsrätt Stockholms län, St. Göransgatan 82a, Stockholm

(Lokalen heter ÅttiotvåAn.)

Inledning

Jan-Peter Strömgren, HHF:s ordförande, inleder samt presenterar Bengt Westerberg tidigare socialminister och partiledare. 

Bengt Westerberg
Personlig beskrivning av hur det var när LSS kom till.
Hans vision, bakgrunden, samarbete, dåtidens diskussioner.

Frågor

Paus

Judith Timoney, styrelseledamot i HHF, inleder och presenterar Barbro Lewin.

 Barbro Lewin, funktionsrättsforskare
Presentation av hennes tidigare forskning och hennes nya projekt

Barbro Lewin, med.dr. och funktionsrättsforskare med LSS i fokus. Hennes doktorsavhandling Funktionshinder och medborgarskap kom 1998 och sedan dess har Barbro skrivit ett flertal böcker, bland annat För din skull, för min skull eller för skams skull? – Om LSS och bemötande. Under våren påbörjar hon ett nytt projekt som har fokus på utvecklande av egenmakt (empowerment) hos den enskilde med funktionsnedsättning som har rätt till stöd från samhället.

Frågor

Susanne Berg, styrelseledamot, HHF
Reflektioner – personliga samt kring vad som har kommit fram under
seminariet / Susanne knyter ihop dagen.

Frågor

Jan-Peter Strömgren
Avslutar

Varmt välkomna till årsmöte och seminarium!

 

Pressmeddelande

Kerstin Jonsson, Socialdepartementet vid förhandlingar sittande i en stor sal vid FN. Foto: Lars Lindberg

Kerstin Jonsson, Socialdepartementet vid förhandlingar sittande i en stor sal vid FN. Foto: Lars Lindberg

Inget om oss utan oss! – om när en konvention om mänskliga rättigheter förhandlas fram 

Vi är stolta över att lansera boken ”Inget om oss utan oss! – svenskars påverkan och medverkan i framtagandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD)”. Det är en unik sammanställning av hur det går till när internationella överenskommelser förhandlas fram. Vad händer i förhandlingssalen och vad sker i korridorerna? Vilken roll kan de ickestatliga aktörerna – civilsamhället – spela? 

 Boken är ett resultat av HandikappHistoriska Föreningens projekt Inget om oss utan oss! och bygger på intervjuer med 27 personer. Projektet genomfördes i samarbete med Fonden för mänskliga rättigheter och arkiveras hos Folkrörelsearkivet för Uppsala Län. Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Boken finns på punktskrift och som talbok. En lättläst version och en sammanfattning på svenskt teckenspråk kommer att finnas. 

 I den här boken får du ta del av berättelser från dem som på ett eller annat sätt var med under förhandlingarna av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning eller som följde processen på avstånd. Förhandlingarna pågick under 2002-2006 och konventionen trädde i kraft i Sverige 2009. Flera svenskar hade viktiga roller under processen, vilket vi har försökt dokumentera som en pusselbit i funktionshinderhistorien och historien om mänskliga rättigheter. 

”Jag tyckte att det var viktigt att dokumentera processen genom de svenskar som på olika sätt bidrog till att konventionen finns idag. Civilsamhället har aldrig tidigare varit så delaktiga i framtagandet av en konvention och devisen för den internationella funktionshinderrörelsens ”Nothing about us without us” fick ge namn åt projektet. 

Jan-Peter Strömgren, ordförande HandikappHistoriska Föreningen 

 Idag är det den internationella FN-dagen och Inget om oss utan oss! är en pusselbit i historien om mänskliga rättigheter. Konventioner om mänskliga rättigheter är en del av folkrätten och verktyg för att minska diskriminering, stärka jämlikhet och jämställdhet, i synnerhet för dem som inte får sina rättigheter tillgodosedda i samhället.  

”Konventioner är viktiga verktyg när vi håller stater ansvariga för det de åtagit sig, så att människor får sina rättigheter tillgodosedda. Vi glömmer ofta att själva processen för att ta fram en konvention är minst lika betydelsefull. Det är där stater och kunniga personer möts för att diskutera och förhandla sig till ett åtagande som har kraft och potential att förändra.”

Ulrika Strand, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter 

Här kan du beställa boken: info@hhf.se (OBS! boken finns i begränsad upplaga, så det är först till kvarn som gäller).  

Här kan du ladda ner boken som tillgänglig pdf., som talbok samt snart en lättläst bok och en teckenspråkig sammanfattning: https://ingetutanoss.se/boken/     

 

Kontakt:  

Jan-Peter Strömgren, HandikappHistoriska Föreningen: jpshrf@gmail.com  

Ulrika Strand, Fonden för mänskliga rättigheter: ulrika.strand@humanrights.se