Medlemsblad nr 4 2022

I Handikapphistoriska Föreningens medlemsblad nr 4 2022 kan man bland annat läsa om föreningens seminarier ”Välfärd och välstånd – funktionshinderpolitiken under 1900-talet”, årsmötet 2022, föreningens konstituerande styrelsemöte och Ingrid Dalén, 100 år. Medlemsbladet innehåller även flera intressanta lästips.

Styvsystrar - Bomslag

Styvsystrar – synen på kvinnor med funktionsnedsättning förr och nu

Boken handlar om att kvinnor och män med funktionsnedsättning behandlas olika, både förr och nu. Och att kvinnor med funktionsnedsättning fortfarande har det sämre än män med samma funktionsnedsättning. I boken berättar olika kvinnor hur livet kan se ut idag…

HHF Medlemsblad 1 2022

Medlemsblad nr 1 2022

I Handikapphistoriska Föreningens medlemsblad nr 1 2022 kan man bland annat läsa om Seminariet Välfärd och välstånd, projektet ”Inget om oss utan oss” och konstskola för personer med psykisk utvecklingsstörning. Medlemsbladet innehåller även inbjudan till årsmöte och seminarium, samt minnesord över Inga-Maj Juhlin

Bokomslag En Qvinna läkare!

Lovisa Widerström (1846–1938) – Karolina Widerströms okända syster

Nyligen utkom biografi En Qvinna läkare! (2021) över Sveriges första kvinnliga läkare, Karolina Widerström (1856–1949). Boken är skriven av sex författare…

Folksamling som lyssnar på föreläsare

HHF:s digitala seminarium 27 januari 2022

HHF inbjuder till ett digitalt seminarium

Torsdagen den 27 januari 2022, kl. 18.00 – 19.30 (inkl paus)

 

Välfärd och välstånd

Funktionshinderspolitiken under 1900-talet

 

Seminariet behandlar hur det allmännas syn på och insatser för människor med kommer till uttryck i utredningar, ställningstaganden och beslut under samt framväxten av en funktionshindersrörelse och dess påverkan under 1900-talet.

 

Seminariet kommer att skrivtolkas.

 

Talare: Christer Degsell (HHF styrelse), Guy Lööv (HHF styrelse) och Lars Hagström (HHF styrelse)

 

Klicka här för att delta i seminariet. Länken läggs ut här 15 min före utsatt tid, dvs 17.45. Ingen föranmälan.

Meeting ID: 864 3768 8362

Passcode: 726666

 

Tänk på att ha mikrofonen avstängd om du inte tilldelas ordet för allas trevnad och ljudmiljö.

 

Välkomna!

 

HandikappHistoriska Föreningen Medlemsblad 5 2021

Medlemsblad nr 5 2021

Medlemsblad nr 5 2021 kan laddas ned här som Wordfil eller PDF.

Innehåll

 • Ledare: Vad händer nu?
 • Seminarium 27 januari
 • Lovisa Widerström (1846–1938) – Karolinas okända syster
 • Fackföreningsledaren och politikern Gerda Höjer
 • Sam Westerholm – skulptör för alla
 • Ny bok om Afasiförbundet 40 år

Medlemsblad nr 4 2021

Medlemsblad nr 4 2021 som Wordfil eller PDF.

Innehåll

 • Ledare: En stor personlighet inom svensk funktionhinderpolitik har gått ur tiden
 • Vilhelm Ekensteen 1941–2021
 • Att leva med hörapparat – en historisk studie
 • Minnessten över Maria Sandel
 • Ester Henning (1887-1984), den glömda konstnärinnan
 • Stipendiet till Eva Björks minne
 • Seminarium om handikappolitikens framväxt och framtid
Vilhelm Ekensteen

Vilhelm Ekensteen 1941–2021, en stor personlighet inom svensk funktionhinderpolitik

Vilhelm Ekensteen föddes 1941 och lämnade oss i september 2021, 79 år gammal. I debattboken På folkhemmets bakgård från 1968 beskrev han den isolerade anstaltstillvaron och tecknar bilden av ett humanistiskt samhälle där alla medborgare kan leva värdigt och så ”normalt” som möjligt. Vilhelms analys av samspelet mellan kroppens förmågor och det omgivande samhället la grunden till det relativa handikappbegreppet där samhällets utformning och ytterst den politiska viljan avgör den enskildes begränsningar.

1969 startade Vilhelm Antihandikapp som utvecklade handikappbegreppet ytterligare och även motsatte sig tidens insamlingsgalor som enligt Vilhelm utgick från givarnas villkor och syn på mottagarna som hjälplösa. Han var vice ordförande i DHR i nästan 20 år samt verksam inom Synskadades riksförbund. Hans reumatism medförde rörelsenedsättning men också en större synnedsättning.

1988 anslöt sig Vilhelm till Adolf Ratzkas idéer om personlig assistans och startade ett assistansprojekt i Lund, idag kooperativet Lila. 1991 gav han tillsammans med Gerd Andén och P-O Bengtsson ut boken Assistansersättning: assistentprojektets idémässiga grundval, som blev ett viktigt dokument vid skrivandet av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Vilhelm var 52 år när han själv fick personlig assistans. Han beskrev det som att bli myndig och för första gången kunna planera och råda över sin tid.

Vilhelms ville utveckla assistansreformen men tvingades till en 25-årig försvarskamp mot försämringar i reformen. Redan 1995 års Assistansutredning föreslog besparingar genom att undanta barn men en tusenhövdad demonstration utanför Socialdepartementet stoppade planerna. 1994 startade han Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) som han ledde fram till 2020. IfA har arrangerat många debatter samt suttit med i utredningar och samråd om personlig assistans.

Enligt Vilhelm ska bara människor med funktionsnedsättning företräda funktionsrättsorganisationerna. Det var efter en sådan debatt som han 2001 lämnade DHR och bildade Förbundet (FÖR) delaktighet och jämlikhet tillsammans med stora delar av den avgående styrelsen. Vilhelm satt även i Lunds kommunfullmäktige för Socialdemokraterna och i över 20 år i socialnämnden.

Enligt Vilhelm är staten ytterst ansvarig för att genom myndigheter och domstolar förvalta de rättigheter politiken ger medborgarna. Men alltför ofta tillämpas generösa lagar alltmer restriktivt. Försäkringskassan behovsbedömningar på minutnivå beskrev Vilhelm som en teoretisk skrivbordsprodukt som leder till godtycke och inte den utlovade rättssäkerheten. Människors behov kan inte exakt förutses och assistenten behövs inte bara för mat, hygien och kläder utan också för att kunna arbeta och/eller vara förälder, något som Vilhelm blev när han var 50 år.

In i det sista drev han rätten till personlig assistans. Han inledde socialutskottets utfrågning om personlig assistans år 2018 och skrev 2020 till socialministern om hur hotad assistansreformen var. När Vilhelm utsågs till hedersdoktor vid Lunds universitet 2015 talade han om den kollektiva bestraffningen av alla assistansanvändare i fuskbekämpningens namn. Dagen efter Vilhelms bortgång offentliggjorde regeringen sitt direktiv om att utreda assistansens förstatligande.

Handikapphistoriska föreningen minns Vilhelm som en stridbar och principfast aktivist, men också som en skarp politisk analytiker som med stilfull formuleringsförmåga och underfundig humor avslöjade maktens dimridåer framför de mänskliga rättigheterna. Våra tankar går till Vilhelm dotter och övriga sörjande. Vila i frid! Andra tar nu kampen vidare!

En längre text om Vilhelm Ekensteen har skrivits av Emil Erdtman och finns på följande länk: http://emilerdtman.se/vilhelmekensteen

  Tavla i blandteknik av Ester Henning

Ester Henning 1887-1984), den glömda konstnärinnan

Några av Sveriges mest framstående kvinnliga konstnärer tillbringade flera år av sina liv på mentalsjukhus. Som exempel kan nämnas Sigrid Hjertén, Beata Grünewald och Ester Henning, som hade diagnosen schizofreni tillbringade 66 år på olika mentalsjukhus. 1916 då hon bara var 19 år gammal fick hon fick sin första diagnos och placerades på Katarina sjukhus i Stockholm. Hon hade då slagit en man i ansiktet och även en polis. Hon sändes efter fem veckors sjukhusvistelse tillbaka till föräldrahemmet i Värmland.

Redan vid unga år drömde hon om att bli konstnär. Hon gick bara fyra år i folkskolan och fick därefter tjänst som piga vid en gård i hemtrakten. När hon var 23 år sökte hon till Konstfackskolans föregångare Tekniska skola i Stockholm och kom in. Där fick hon lära sig måleri, skulptur och konsthantverk. Skolavgiften klarade hon genom att vid sidan av studierna arbeta som hembiträde och sömmerska.

Sitt genombrott som konstnär fick hon då två av hennes skulpturer gjöts i brons och blev motiv på några vykort. Men sjukdomen förföljde henne och hon fick då och då återfall och togs in bl.a. på Säters sjukhus och senare på Uppsala hospital, Långbro, Beckomberga och slutligen Solberga där hon avled 97 år gammal 1984.

Under tiden på Beckomberga i slutet av 1930-talet upptäckte en kurator Ester Hennings konstnärliga ådra och hon började åter måla, skulptera och brodera. Hon broderade flera tavlor som finns bevarade. Några av hennes verk finns i dag på Nationalmuseum.  Mer om Ester Henning kan man läsa i biografin Ester Henning – kvinna. konstnär – anstaltsliv, av Irja Bergström. Boken kom ut 2001.

Beatrice Christensen Sköld