Människor i demonstrationståg.

Sverige och funktionsrättskonventionen – ett seminarium om förväntningar och förverkligande

Datum: 4 april 2024
Tid: 13.30 – 17.00
Plats : Stockholms Stadsmissions mötesplats på Mariatorget 10 (St: Pauls Kyrka), Ingång direkt i markplan på vänster sida om kyrkans huvudbyggnad. Lokalen har RWC och hörslinga. Tolkhjälp beställer du enklast själv. Kom doftfri.

Hur kunde det gå så här?

HHF:s projekt Inget om oss utan oss! samlade de svenska erfarenheterna från arbetet med att ta fram funktionsrättskonventionen (CRPD). Vi var säkert många som såg konventionen som en nyckel till ett mer tillgängligt och öppet samhälle för personer med funktionsnedsättningar. Men förväntningarna drunknade snart i gamla och nya fördomar samt åtstramningspolitik. Seminariet presenterar tankarna bakom HHF:s projekt och dess innehåll, samt lyfter fram två aspekter som kan ha påverkat utvecklingen efter konventionens tillkomst: funktionsrättsrörelsens arbete och åtstramningspolitikens framväxt under de senaste decennierna.

Anmäl dig via den här länken

Agenda
13.30 Kort presentation av Stadsmissionen

13.40 Inledning med tankarna bakom HHF:s projekt Inget om oss utan oss! Jan-Peter Strömgren, ordförande, Handikapphistoriska föreningen

13.50 Förväntningar och förverkligande – Sverige och CRPD utifrån projektet Inget om oss utan oss! Maria Johansson, projektledare Inget om oss utan oss! Funktionshinderpolitisk debattör med lång bakgrund från funktionshinderrörelsen och civilsamhället

14.30 – 15.00 Paus med fika

15.00 Den svenska åtstramningspolitikens konsekvenser
Ida Norberg, forskare och föreläsare vid The University of Glasgow och har forskat kring hur förändringarna i den svenska välfärden har påverkat personer med funktionsnedsättning.

15.45 Kort paus

16.00 Hur arbetade funktionshinderrörelsen när den påverkade politiken som mest?” Margareta Persson, tidigare ordförande för Handikappförbunden/ Funktionsrätt Sverige, projektledare för HHF:s och Nordiska museets: ”Handikapphistoria i kulturarvet” och författare av böcker om funktionshinderhistoria.

16.45 Avslutande reflektion

Seminariet kommer modereras av Emil Erdtman. Emil försvarade en avhandling om universell utformning vid Lunds universitet den 15 mars. Han har jobbat på Funktionsrätt Sverige och Independent Living Institute, och varit ledamot i HHF:s styrelse.

Seminariet är kostnadsfritt.

Bli gärna medlem i HHF ifall du inte redan är det genom att klicka på länken här.

Du kan också stödja HHF:s verksamhet genom en gåva. Klicka på den här länken för att veta
mer.

Varmt välkomna!