HandikappHistoriska Föreningen

 • Verkar för insamling, bevarande och bearbetning av handikapphistoriskt material och muntliga källor som belyser levnadsförhållanden och samhällets syn på människor med funktionsnedsättning i ett historiskt perspektiv.
 • Följer den handikapphistoriska forskningen nationellt och internationellt.
 • Anordnar seminarier och konferenser.
 • Bevakar böcker, skrifter och avhandlingar av handikapphistoriskt intresse.
 • Ger ut ett medlemsblad fem gånger per år.
 • Samarbetar med handikapporganisationer, universitet och högskolor, folkhögskolor, museer, arkiv m. fl.

Uppvaktningar och skrivelser

 • Remissvar Kulturdepartementet, Forum för levande historias framtida inriktning
  Ku 2021:A – LÄNK
 • Remissvar Kulturdepartementet, Sveriges museum om Förintelsen, SOU 2020:21 – LÄNK
 • Skrivelse till kulturminister Alice Bah Kuhnke 2014 – LÄNK