HandikappHistoriska Föreningen beviljades medel från arvsfonden för projektet ”Utveckling av handikapp-historisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte”.
Projektet genomfördes i samverkan med Nordiska Museet och Historiska museet och startade hösten 2010. Samverkan med Handikappförbunden skedde under hela det treåriga projektet.
Projektet var uppdelat i fyra olika delprojekt.

 1. Inventering av svenska museers handikappdokumentation
  Syftar till att få en bild av i vilken utsträckning olika museer i landet beaktat den handikapphistoriska dimensionen i sitt arbete med målet att utveckla en dialog mellan handikapprörelsen och museivärlden kring hur handikappdimensionen kan inkluderas i museernas framtida verksamhet.
 2. Interaktion med handikapporganisationer och med personer med eget funktionshinder – webplattform
  Syftar till att använda internet och sociala media för att utveckla interaktion mellan såväl människor med egen funktionsnedsättning som handikapporganisationer och museerna samt att samla och dokumentera handikappolitiskt viktig information.
 3. Utveckling av HandikappHistoriska Föreningens databas
  Syftet är att på sikt integrera HandikappHistoriska Föreningens omfattande bild- och referensdatabas i Nordiska Museets arkiv och på det sättet göra handikapphistorien tillgänglig för såväl allmänhet, funktionshindrade och dess organisationer som framtida forskning.
 4. Filmfestival om och av personer med funktionshinder
  Syftar till att anordna en filmfestival för allmänheten som innehåller visningar av bl a spelfilmer, kortfilmer och dokumentärer som handlar om hur livet gestaltar sig för människor med olika förutsättningar, nu och historiskt, samt att genomföra seminarier med koppling till ämnet.

Material som tagits fram genom projektet finns  publicerat på länkar här nedan.

Andra länkar som har anknytning till HAIKU

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR4: Offentlig utfrågning om funktionshindersperspektiv i kulturarvet

Utställningsestetiskt forum: HAIKU – SÅ VAR DET EGENTLIGEN

COMCOL_Newsletter_24.pdf  Kan även laddas ner som PDF här >

Diana Chafik medverkar med en artikel i boken om digital insamling av personer med funktionsnedsättning:
Collecting the Contemporary