HHF samlar in fakta om hjälpmedelsutvecklingen i Sverige

För personer med funktionsnedsättning i alla åldrar har hjälpmedel en central betydelse för självständighet och delaktighet i samhället. Svenska innovationer har bidragit till bättre hjälpmedel världen över. Men idag är principen om hjälpmedel efter behov och utan kostnad hotad.

Handikapphistoriska föreningen har tagit initiativ till en förstudie om hjälpmedelsutvecklingen i Sverige. Det blir en översikt av historia och forskning, samt förslag på frågor att arbeta vidare med i framtida projekt. Som underlag samlar vi nu in synpunkter från personer med kunskap om utvecklingen – exempelvis utvecklare och designer, användare och anhöriga, forskare, förskrivare eller policymakare. Vill du hjälpa till? Följ denna länk: Hjälpmedel – HandikappHistoriska Föreningen (hhf.se) eller maila direkt till emil@independentliving.org.

Tack för ditt bidrag!