LÄNKAR HHF

Rapportera fel på länk till HHF


Handikapporganisationer I Sverige (källa: Wikipedia)
http://sv.wikipedia.org/wki/ Kategori: Handikapporganisationer

Specialskolemyndigheten med länkar till statliga specialskolor för syn- och hörselskadade
www.spsm.se/

Historisk selskab for Handicap og Samfund (Danmark)
http://www.hshs.mono.net

Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet
www.chr.uu.se

Center for Handicap Historisk Forskning
www.handicaphistorie.dk/chf/

Disability Social History Project
http://disabilityhistory.org/exhibits.html

Disability rights Advocates
www.dralegal.org

Disability Rights Movement
http://americanhistory.si.edu/disabilityrights/welcome.html

Medicinhistoriska museet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg
www.sahlgrenska.se/museum

Medicinhistoriska museet i Uppsala
http://www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/

Mentalvårdsmuseet i Säter
http://www.ltdalarna.se/mentalvmuseet

Psykiatrihistoriska museet, S:ta Gertrud Västervik
www.psykmuseet.se

Synskadades museum
www.srf.nu/om-oss/museet

Museum of disABILITY History
http://www.museumofdisability.org/

The Disability Museum
www.disabilitymuseum.org

Riksarkivet
www.riksarkivet.se

Riksantikvarieämbetet
www.raa.se/cms/extern/index.html

Folkrörelsernas Arkivförbund
www.faf.nu

Tema Arkiv (tidskrift)
www.temaarkiv.se/

Liv i Sverige
www.livisverige.org

Nättidningen Svensk Historia
http://www.svenskhistoria.se/

Radio Independent Living -funktionshindrades egen röst på internet
www.independentliving.org/radio/indexsv.html