Närbild på vårblommor

26 april 2024 Årsmöte och seminarium

Närbild på vårblommor

HHF:s årsmöte och seminarium den 26 april 2024

 Anmälan

Vi kommer att genomföra årets årsmöte och seminariet såväl fysiskt som digitalt men vi hoppas att många har möjlighet att vara med på plats.

Tid: Fredagen den 26 april 2024, kl. 10.00 – 15.00

Mötesform: Lokal, Funktionsrätt Stockholms lokaler på S.t Göransgatan 82 i

Stockholm, samt Zoom (digitalt).

Årsmötet genomförs mellan kl. 10.00 och ungefär 11.30

Seminariet genomförs mellan kl. 13.00 och 15.00.

Årsmöteshandlingar och seminarieprogram kommer att finnas på här senast 12 april. Du som vill var med digitalt måste anmäla dig senast den 22 april. Den som inte har tillgång till webben är välkommen att kontakta undertecknad på nedanstående e-postadress eller telefon 073-9175528.

Motioner kan inlämnas till styrelsen senast 28 februari på via info@hhf.se .

OBS! Hörslinga finns. Tolkhjälp beställer du enklast själv.

 

 Seminarium

LSS-lagstiftningen firar 30 år – vad händer nu?
Seminarium med Bengt Westerberg och flera inbjudna gäster

LSS antogs med stöd från samtliga riksdagspartierna 1993 och trädde i kraft den 01 januari 1994.
I föregångslandet Sverige utlovades ”ett liv som andra, med goda levnads-villkor” för människor med funktionsnedsättning som omfattades av lagens personkrets.
Blev lagen den frihetsreformen som många hoppades på?
Vilka hot och vilka möjligheter finns inför framtidens tillämpning av LSS?

Sprid gärna kallelsen till personer som kan vara intresserade

Varmt välkomna till årsmöte och seminarium!

Jan-Peter Strömgren

Ordförande

HHF i Almedalen

Tid: torsdagen 6 juli 2017

Plats: Funktionsrätts Sverige tält, Skeppsbron H 112, Visby

Välkomna till seminarium Hjälpmedlens roll och betydelse i går, i dag och i framtiden

En viktig del av livet för många personer med funktionsnedsättning är att ha tillgång till bra och fungerande hjälpmedel. I modern tid, 1900-talet och framåt, har arbetet med hjälpmedel i Sverige genomgått en dramatisk förändring. Detta beskrivs i den nyligen utgivna skriften ”Hjälpmedelsinstitutet – Uppdraget slutfört”. Mycket händer också just nu. Hjälpmedelsinstitutet har försvunnit. Hur tar Myndigheten för delaktighet (MfD) över ansvaret? Socialstyrelsen har gjort ett antal hjälpmedelsutredningar – vad säger dessa? En statlig hjälpmedelsutredning har nyligen presenterat sina resultat. Vad tycker hjälpmedelsanvändarna?

Hur har det varit, hur ser det ut i dag och vad vill vi för framtiden. Det kommer att diskuteras av medverkande med stor erfarenhet från hjälpmedelsområdet.

Medverkande:

Solveig Johansson Grip, Styrelseledamot, HandikappHistoriska Föreningen

Birgitta Andersson, F.d. ordförande, HandikappHistoriska Föreningen

Bengt-Erik Johansson, Förbundsordförande, Dyslexiförbundet

Lars Lindberg, Konsult, Hjälpmedelsutredningen

Tomas Lagerwall, F.d. Generalsekreterare, Rehabilitation International

Agneta Österman, Förbundsstyrelsen, Hörselskadades Riksförbund, HRF

Mikael Klein, Moderator, Funktionsrätt Sverige

HHF-Medlemsblad-nr-5-2016

HHF-Medlemsblad-nr-5-2016

HHF-Medlemsblad-nr-3-2016-LL

HHF-Medlemsblad-nr-3-2016

HHF-Medlemsblad-nr-3-2016