Gåva till HHF

HandikappHistoriska Föreningen bildades 1987 med syftet att utifrån ett historiskt perspektiv sprida kunskap om personer med funktionsnedsättnings levnadsförhållanden och samhällets syn och åtgärder. Verksamheten bedrivs ideellt av styrelsen och engagerade eldsjälar runt om i landet. För att kunna synliggöra personer med funktionsnedsättnings historia med forskning, seminarier, skrifter, böcker och digitala medier behövs ekonomiska resurser. En stor del av HHFs verksamhet bekostas av medlemsavgifter. Ditt medlemskap och/eller gåva till HHF bidrar till att synliggöra personer med funktionsnedsättnings i ett historiskt perspektiv och kan bidra till att hindra att historiens misstag upprepas.

Tack för din gåva!

HHFs PlusGiro 15 34 76-7 Notera namn och ”Gåva” i meddelanderaden