Gåva till HHF

HandikappHistoriska Föreningen bildades 1987 med syftet att utifrån ett historiskt perspektiv sprida kunskap om funktionshindrades levnadsförhållanden och samhällets syn och åtgärder. Verksamheten bedrivs ideellt av styrelsen och engagerade eldsjälar runt om i landet. För att kunna synliggöra de funktionshindrades historia med forskning, seminarier, skrifter, böcker och digitala medier behövs ekonomiska resurser. HHFs verksamhet bekostas idag enbart av medlemsavgifter, vilket begränsar möjligheterna att utveckla och sprida information. Ditt medlemskap och/eller gåva till HHF bidrar till att de bortglömdas historia får synas och kan bidra till att hindra att historiens misstag upprepas.

Tack för din gåva!

HHFs PlusGiro 15 34 76-7 Notera namn och ”Gåva” i meddelanderaden