Alla personer och organisationer med intresse för handikapphistoria är välkomna som medlemmar. Medlemsavgiften är 250 kronor per år för enskild medlem och regional eller lokal organisation och 550 kronor för riksorganisation eller institution.

Varje medlems kunskap och erfarenhet är viktig för föreningen. Som medlem kan du bidra till kunskapsspridning och stödja föreningens arbete för ökad kunskap om samhällsförändringar och livsvillkor för personer med funktionsnedsättning.
Som medlem får du:

  • Medlemsblad som utkommer fyra till fem gånger per år och som innehåller artiklar om historiska såväl som aktuella funktionshinderfrågor.
  • Inbjudningar till konferenser och seminarier.
  • På vår hemsida ges aktuell information om böcker/skrifter och andra nyheter inom funktionshinderområdet. 

Välkommen som medlem!

Till medlemsanmälan för enskild

Till medlemsanmälan för organisation

OBS! Vänta med inbetalningen av medlemsavgift tills du blivit registrerad som medlem och fått ett mejl eller brev med medlemsnummer och övrig information.