Böckerna på denna sida kan inte köpas via HHF. Böckerna finns att beställa i bokhandeln och/eller hos förlaget.

Styvsystrar – synen på kvinnor med funktionsnedsättning förr och nu

Författare: Margareta Persson

Boken handlar om att kvinnor och män med funktionsnedsättning behandlas olika, både förr och nu. Och att kvinnor med funktionsnedsättning fortfarande har det sämre än män med samma funktionsnedsättning. I boken berättar olika kvinnor hur livet kan se ut idag.

Läs mer om boken här >

Beställ Styvsystrar från Adlibris här >

Styvsystrar - Bomslag

Doften av balsamkopplarna – en uppväxt i skuggan av tuberkulos (2018)

Claes G Olsson

Etnologen och föreningens vice ordförande Claes Olsson har skrivit en självbiografisk bok om uppväxten och levnadsvillkoren i 1940-50-talets Sverige.

”I tur och ordning fick vi dra ned byxorna, risets slag sved och brände på skinkorna.”

Inget vet vi om den värld vi föds till, hur våra liv ska komma att gestalta sig. I boken återvänder författaren i minnet till sin uppväxt under 1940- och 1950-talen i Jämtland där två platser blev betydelsefulla, staden Östersund och byasamhället Ytterån.

Författarens barndom dominerades av föräldrarnas lungtuberkulos och sanatorievistelser. Fadern dör i sjukdomen 1950. Vid 3 års ålder skiljdes författaren och hans lillebror från sina sjuka föräldrar och livet i staden och placerades hos en äldre ensamstående kvinna på landet. Den tidiga separationen blev en livslång sorg och saknad.

Författaren Claes G. Olsson sätter i boken in sina fragmentariska minnen av barndomen, uppväxten och tiden i ett historiskt perspektiv. Människor, platser, kultur och hembygd kompletterar de vardagliga berättelserna i den sammanfattande frågan: hur kunde det bli så här?

Köp boken på t ex Bokus

Bokomslag Doften av balsamkopplarna

Gamla synsätt spökar än- funktionshinder genom tiderna (2018)

Margareta Persson

Boken handlar om en osynlig del av vår historia, om hur människor med funktionsnedsättningar betraktats och
behandlats genom tiderna. Den ställer frågor om allas lika värde, i en tid när gamla synsätt börjat spöka igen. Den
tidigare inlåsningen av människor på institutioner är den skrämmande bakgrunden till varför personliga assistenter är
så viktiga.

Läs mer här:folder_a5

Boken kan beställas från förlaget för 150 kr + porto: info@instantbook.se eller i nätbokhandeln.
Den kommer som talbok och i punktskrift.
Margareta Persson var tidigare projektledare för projektet Handikapphistoria i kulturarvet, HAIKU,
och har varit ordförande för Handikappförbunden, idag Funktionsrätt.
Bokomslag Gamla synsätt spökar än

Åratal (2012)

Den här skriften handlar om viktiga händelser i den svenska handikappolitikens historia. Årtalen på omslaget anger några viktiga händelser i handikapphistorien.
Alla årtal illustrerar framsteg utom ett, 1935, då den första steriliseringslagen trädde i kraft.
Författare: Inger Persson Bergvall och Malena Sjöberg
Grafisk form, omslag: Katarina Lindahl
HandikappHistoriska Föreningen 2012
Tryck: Lenanders Grafiska AB. ISBN 978-91-637-1274-6
Läs i PDF-format

Blindstyre – Bengt Lindqvists memoarer
Synskadades Riksförbunds tidigare ordförande, den tidigare socialministern med mera Bengt Lindqvist har givit ut sina memoarer.

Jodå. Tillgänglighet lönar sig (vi har räknat på det)
Denna skrift har tagits fram av den
svenska funktionshinderrörelsen genom
samarbetsorganisationerna Lika Unika
och Handikappförbunden.

Skriften kan läsas som pdf-dokument här

Vi kan inte alla passa till hantverkare:
blinda kvinnors bildningsprocess 1879-1923
Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen
Doktorsavhandling
ISSN 1104-1625
ISBN 978-91-7447-069-7
Avhandlingen kan beställas hos författaren Beatrice Christenssen Sköld