En rum med sittande människor som tittar mot Jan-Peter Strömgren

Medlemsbladet nr 3, 2024

 

En rum med sittande människor som tittar mot Jan-Peter Strömgren

Medlemsbladet

Ur innehållet:

Ledare: Verksamheten löper på

”Lösningen kan vara laglig, men den är inte så trevlig för någon” Avhandling av Emil Erdtman

Sverige och funktionsrättskonventionen – ett seminarium om förväntningar och förverkligande

Hans Lindström in memoriam

Läs medlemsbladet  i word HHF 3.24 eller i PDF HHF 3.24pdf

 

 

Pressmeddelande

Kerstin Jonsson, Socialdepartementet vid förhandlingar sittande i en stor sal vid FN. Foto: Lars Lindberg

Kerstin Jonsson, Socialdepartementet vid förhandlingar sittande i en stor sal vid FN. Foto: Lars Lindberg

Inget om oss utan oss! – om när en konvention om mänskliga rättigheter förhandlas fram 

Vi är stolta över att lansera boken ”Inget om oss utan oss! – svenskars påverkan och medverkan i framtagandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD)”. Det är en unik sammanställning av hur det går till när internationella överenskommelser förhandlas fram. Vad händer i förhandlingssalen och vad sker i korridorerna? Vilken roll kan de ickestatliga aktörerna – civilsamhället – spela? 

 Boken är ett resultat av HandikappHistoriska Föreningens projekt Inget om oss utan oss! och bygger på intervjuer med 27 personer. Projektet genomfördes i samarbete med Fonden för mänskliga rättigheter och arkiveras hos Folkrörelsearkivet för Uppsala Län. Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Boken finns på punktskrift och som talbok. En lättläst version och en sammanfattning på svenskt teckenspråk kommer att finnas. 

 I den här boken får du ta del av berättelser från dem som på ett eller annat sätt var med under förhandlingarna av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning eller som följde processen på avstånd. Förhandlingarna pågick under 2002-2006 och konventionen trädde i kraft i Sverige 2009. Flera svenskar hade viktiga roller under processen, vilket vi har försökt dokumentera som en pusselbit i funktionshinderhistorien och historien om mänskliga rättigheter. 

”Jag tyckte att det var viktigt att dokumentera processen genom de svenskar som på olika sätt bidrog till att konventionen finns idag. Civilsamhället har aldrig tidigare varit så delaktiga i framtagandet av en konvention och devisen för den internationella funktionshinderrörelsens ”Nothing about us without us” fick ge namn åt projektet. 

Jan-Peter Strömgren, ordförande HandikappHistoriska Föreningen 

 Idag är det den internationella FN-dagen och Inget om oss utan oss! är en pusselbit i historien om mänskliga rättigheter. Konventioner om mänskliga rättigheter är en del av folkrätten och verktyg för att minska diskriminering, stärka jämlikhet och jämställdhet, i synnerhet för dem som inte får sina rättigheter tillgodosedda i samhället.  

”Konventioner är viktiga verktyg när vi håller stater ansvariga för det de åtagit sig, så att människor får sina rättigheter tillgodosedda. Vi glömmer ofta att själva processen för att ta fram en konvention är minst lika betydelsefull. Det är där stater och kunniga personer möts för att diskutera och förhandla sig till ett åtagande som har kraft och potential att förändra.”

Ulrika Strand, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter 

Här kan du beställa boken: info@hhf.se (OBS! boken finns i begränsad upplaga, så det är först till kvarn som gäller).  

Här kan du ladda ner boken som tillgänglig pdf., som talbok samt snart en lättläst bok och en teckenspråkig sammanfattning: https://ingetutanoss.se/boken/     

 

Kontakt:  

Jan-Peter Strömgren, HandikappHistoriska Föreningen: jpshrf@gmail.com  

Ulrika Strand, Fonden för mänskliga rättigheter: ulrika.strand@humanrights.se  

 

Omslagsbild medlemsblad nummer 5 2022, Handikapphistoriska Föreningen

Medlemsblad nr 5 2022

I Handikapphistoriska Föreningens medlemsblad nr 5 2022 kan man bland annat läsa om konstnären Per Hjalmar Jakobsson, , även patient på Säters mentalsjukhus. Läs även om Inge Schiöler på Liljevalchs, Döva kvinnors förening och till minne av Gunilla Stenberg Stuckey.
Medlemsbladet innehåller även lästipset ”Styvsystrar- synen på kvinnor med funktionsnedsättning förr och nu” av Margareta Persson.

Omslagsbild medlemsblad nummer 4 2022, Handikapphistoriska Föreningen

Medlemsblad nr 4 2022

I Handikapphistoriska Föreningens medlemsblad nr 4 2022 kan man bland annat läsa om entreprenören Sten Hemmingssons liv, ätroboten Bestic, konstnären Kalle, även patient på Säters mentalsjukhus, samt eutanasi under 1900-talet. Medlemsbladet innehåller även lästipset ”Stora Sköndal – arbetet, livet och diakonerna” av Elisabeth Christiansson Drake och Stig Lind.

Omslagsbild medlemsblad nummer 3 2022, Handikapphistoriska Föreningen

Medlemsblad nr 3 2022

I Handikapphistoriska Föreningens medlemsblad nr 3 2022 kan man bland annat läsa om föreningens seminarier ”Välfärd och välstånd – funktionshinderpolitiken under 1900-talet”, årsmötet 2022, föreningens konstituerande styrelsemöte och Ingrid Dalén, 100 år. Medlemsbladet innehåller även flera intressanta lästips.