Från och med 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU, den ersätter tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Handikapphistoriska föreningen följer denna förordning.

Vad är en personuppgift? Begreppet personuppgift innefattar all information som kan identifiera en enskild person som är i livet. Sådana uppgifter kan vara namn, personnummer, adress, fotografier, ljudupptagningar eller videoinspelningar.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter? Styrelsen i föreningen är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du skicka ett mail till oss: info@hhf.se

Vilka personuppgifter samlar vi in? Föreningen hämtar endast in uppgifter direkt från dig. Det gäller:
För- och efternamn, bostadsadress, e-postadress, födelseår och telefonnummer. Personuppgifterna delas med våra personuppgiftsbiträden (Föreningssupport). Sedan tidigare finns också personuppgifter i protokoll, projekt och annan dokumentationsverksamhet (inklusive fotografier och filmer).

Varför behandlar vi dina personuppgifter? Vi behöver registrera uppgifter om dig som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem samt för att hantera ditt medlemskap. Vi samlar också in och bevarar material av kulturhistoriskt värde för kommande generationer. Detta material kan också förmedlas till allmänheten, exempelvis genom publikationer och publicering på internet och sociala medier.

Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter? Föreningen behandlar primärt dina personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter enligt det ingångna avtalet om medlemskapet. För övriga ändamål sker behandlingen med stöd av ett allmänt intresse.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter? Kontinuerligt under ditt medlemskaps längd hanterar och lagrar vi dina personuppgifter. Dina uppgifter sparas dock inte längre än tolv månader efter det medlemskapet/prenumerationen upphört.

Dina rättigheter. Du har när som helst rätt att få information om vilka personuppgifter som är lagrade om dig. En sådan begäran skickas till: info@hhf.se. Du kan också begära att personuppgifter rättas eller raderas genom att kontakta föreningen (vi behöver dock dina personuppgifter om du vill vara medlem). Om du anser att föreningen hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan du lämna klagomål direkt till förvaltningsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se)