Inlägg av Diana Chafik

Pressmeddelande

Inget om oss utan oss! – om när en konvention om mänskliga rättigheter förhandlas fram  Vi är stolta över att lansera boken ”Inget om oss utan oss! – svenskars påverkan och medverkan i framtagandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD)”. Det är en unik sammanställning av hur det går till när […]

HHF:s digitala seminarium 27 januari 2022

HHF inbjuder till ett digitalt seminarium Torsdagen den 27 januari 2022, kl. 18.00 – 19.30 (inkl paus)   Välfärd och välstånd Funktionshinderspolitiken under 1900-talet   Seminariet behandlar hur det allmännas syn på och insatser för människor med kommer till uttryck i utredningar, ställningstaganden och beslut under samt framväxten av en funktionshindersrörelse och dess påverkan under […]

Medlemsblad 3, 2021

Här finns senaste Medlemsblad nr 3 som medlemsbladnr32021 (PDF) eller medlemsbladnr32021 (word) Ur innehållet: Ledare Crip Camp- A disability revalution Allmän och lika rösträtt för kvinnor och män 1921- långt ifrån alla Elsa Grünewalds- inte bara Isacs syster