Närbild på vårblommor

26 april 2024 Årsmöte och seminarium

Närbild på vårblommor

HHF:s årsmöte och seminarium den 26 april 2024

Handlingar till årsmötet:

HHF valberedningsförslag 2024

Balansrapport HHF 231231 slutlig

Kallelse årsmöte och sem 26 april 2024

Stadgar- 2023 Original 21 april

styrelsens förslag medlemsavg

Resultatrapport HHF 231221 (slutlig)

dagordning original 2024 docx

Verksamhetsplan original HHF 2024

Kallelse årsmöte och sem 26 april 2024(1)

Budget HHF 2024

VB 2023 original docx

Anmäl dig till årsmötet senast den 22 april oavsett om du deltar digitalt eller på plats. Klicka på länken: Anmälan

Vi kommer att genomföra årets årsmöte och seminariet såväl fysiskt som digitalt men vi hoppas att många har möjlighet att vara med på plats.

Tid: Fredagen den 26 april 2024, kl. 10.00 – 15.00

Mötesform: Lokal, Funktionsrätt Stockholms lokaler på S.t Göransgatan 82 i

Stockholm, samt Zoom (digitalt).

Årsmötet genomförs mellan kl. 10.00 och ungefär 11.30

Seminariet genomförs mellan kl. 13.00 och 15.00.

Den som inte har tillgång till webben är välkommen att kontakta undertecknad på nedanstående e-postadress eller telefon 073-9175528.

Motioner kan inlämnas till styrelsen senast 28 februari på via info@hhf.se .

OBS! Hörslinga finns. Tolkhjälp beställer du enklast själv.

Seminarium- LSS 30 år
Tid:                 kl. 13.00 – 15.00

Plats:             Funktionsrätt Stockholms län, St. Göransgatan 82a, Stockholm

(Lokalen heter ÅttiotvåAn.)

Inledning

Jan-Peter Strömgren, HHF:s ordförande, inleder samt presenterar Bengt Westerberg tidigare socialminister och partiledare. 

Bengt Westerberg
Personlig beskrivning av hur det var när LSS kom till.
Hans vision, bakgrunden, samarbete, dåtidens diskussioner.

Frågor

Paus

Judith Timoney, styrelseledamot i HHF, inleder och presenterar Barbro Lewin.

 Barbro Lewin, funktionsrättsforskare
Presentation av hennes tidigare forskning och hennes nya projekt

Barbro Lewin, med.dr. och funktionsrättsforskare med LSS i fokus. Hennes doktorsavhandling Funktionshinder och medborgarskap kom 1998 och sedan dess har Barbro skrivit ett flertal böcker, bland annat För din skull, för min skull eller för skams skull? – Om LSS och bemötande. Under våren påbörjar hon ett nytt projekt som har fokus på utvecklande av egenmakt (empowerment) hos den enskilde med funktionsnedsättning som har rätt till stöd från samhället.

Frågor

Susanne Berg, styrelseledamot, HHF
Reflektioner – personliga samt kring vad som har kommit fram under
seminariet / Susanne knyter ihop dagen.

Frågor

Jan-Peter Strömgren
Avslutar

Varmt välkomna till årsmöte och seminarium!