Medlemsblad nr 4 2022

I Handikapphistoriska Föreningens medlemsblad nr 4 2022 kan man bland annat läsa om föreningens seminarier ”Välfärd och välstånd – funktionshinderpolitiken under 1900-talet”, årsmötet 2022, föreningens konstituerande styrelsemöte och Ingrid Dalén, 100 år. Medlemsbladet innehåller även flera intressanta lästips.

HHF Medlemsblad 1 2022

Medlemsblad nr 1 2022

I Handikapphistoriska Föreningens medlemsblad nr 1 2022 kan man bland annat läsa om Seminariet Välfärd och välstånd, projektet ”Inget om oss utan oss” och konstskola för personer med psykisk utvecklingsstörning. Medlemsbladet innehåller även inbjudan till årsmöte och seminarium, samt minnesord över Inga-Maj Juhlin

HandikappHistoriska Föreningen Medlemsblad 5 2021

Medlemsblad nr 5 2021

Medlemsblad nr 5 2021 kan laddas ned här som Wordfil eller PDF.

Innehåll

 • Ledare: Vad händer nu?
 • Seminarium 27 januari
 • Lovisa Widerström (1846–1938) – Karolinas okända syster
 • Fackföreningsledaren och politikern Gerda Höjer
 • Sam Westerholm – skulptör för alla
 • Ny bok om Afasiförbundet 40 år

Medlemsblad nr 4 2021

Medlemsblad nr 4 2021 som Wordfil eller PDF.

Innehåll

 • Ledare: En stor personlighet inom svensk funktionhinderpolitik har gått ur tiden
 • Vilhelm Ekensteen 1941–2021
 • Att leva med hörapparat – en historisk studie
 • Minnessten över Maria Sandel
 • Ester Henning (1887-1984), den glömda konstnärinnan
 • Stipendiet till Eva Björks minne
 • Seminarium om handikappolitikens framväxt och framtid
En abstrakt målning av ett ansikte

Medlemsblad 3, 2021

Här finns senaste Medlemsblad nr 3 som medlemsbladnr32021 (PDF) eller medlemsbladnr32021 (word)

Ur innehållet:

 • Ledare
 • Crip Camp- A disability revalution
 • Allmän och lika rösträtt för kvinnor och män 1921- långt ifrån alla
 • Elsa Grünewalds- inte bara Isacs syster

 

Medlemsblad nr 2 2021 som Wordfil eller PDF

Innehåll

 • Ledare: Börjar allt fler bli intresserade av vad historien har att berätta?
 • Rapport från föreningens andra smittsäkra årsmöte
 • Hjälpmedelsriksdag
 • ”…att inte ligga samhället till last …”
 • Massage en urgammal verksamhet för synskadade
 • Vårdinstitutionshistoria i Västerbotten

Medlemsblad nr 1 2021

Medlemsblad nr 1/2021 som PDF eller Wordfil

INNEHÅLL

 • Ledare: Ännu ett år med annorlunda förutsättningar
 • Dags att anmäla sig till HandikappHistoriska Föreningens Årsmöte och Seminarium
 • Sprickor i fasaden – samhällets syn på personer ned funktionsnedsättning från folkhemmets tid till nutid
 • Hörselskadades Riksförbund 100 år
 • Maria Sandel – lyriker och arbetarförfattare – döv och synskadad
 • Ny bok av Jörgen Lundälv
 • Museiaktivism i Danmark
 • DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet) bjuder in till riksdagsseminarium
GustavTrolleBonde i sin fåtölj

Medlemsblad nr 4 2020

Medlemsblad nr 4 år 2020 som Wordfil eller PDF.

INNEHÅLL

 • Ordföranden har ordet: Vilket år!
 • Samverkan mellan HHF och Föreningen Norrbacka och Eugeniahemmets vänner
 • Blinde excellensen på Sävstaholm
 • Inget om oss utan oss! Svensk påverkan och medverkan i framtagandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD)
 • Hjälpmedel i ett historiskt perspektiv

 

Bokomslag Rullstolsfantomen

Medlemsblad nr 3 år 2020

Medlemsblad 3/2020 finns som Wordfil och PDF .

INNEHÅLL

 • Ledare: Årsmöte och ett annorlunda verksamhetsår
 • Sörmlands museum, Årets Museum
 • Utbildningens utformning för döva vid Allmänna Institutet  för Döfstumma och Blinda vid 1800-talets mitt
 • Digitalt årsmöte 25 september
 • Bokanmälan: Rullstolsfantomen av Rolf Johansson

Medlemsblad nr 2 2020

Medlemsblad nr 2, 2020 som PDF eller Word

Innehåll

 • LEDARE: Hur gör vi nu och vad säger man i framtiden om det vi gjorde eller inte gjorde?
 • ÅRSMÖTE OCH SEMINARIUM: Uppskjutet till 25 september
 • Höstens första seminarium kl 10-12: Sprickor i fasaden – samhällets syn på personer med funktionsnedsättning från folkhemmets tid till nutid
 • Årsmötet kl. 13.30 till ca kl. 14.30
 • NYHET: Bertil Allard till hedersdoktor vid Högskolan i Halmstad
 • LIVSBERÄTTELSE: Liv som räddas ska också levas av Bengt Stenström
 • REMISS: Betänkandet Sveriges muséum om Förintelsen (SOU 21:2020)
 • BLOGG: Birgitta Andersson: Instängd – erfarenheter från en pandemi. Rättelse: text hämtad från FQ-bloggen.
 • PANDEMI: Spanska sjukan – en gammal pandemi
 • IN MEMORIAM: Ken Stuckey 1938 – 2020
 • BOK: Hans Hallerfors: Barnen på Sagåsen, en av landets största institutioner för barn med utvecklingsstörning
 • REDAKTION
 • FAKTA HHF