Välkommen till Handikapphistoriska föreningen!

Den som vill förstå dagens samhälle måste också känna till hur det var förr. Handikapphistoria är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. HandikappHistoriska Föreningen vill sprida den kunskapen. Dessutom vill vi:

  • Verka för insamling, bevarande och bearbetning av handikapphistoriskt material och muntliga källor som belyser levnadsförhållanden och samhällets syn på människor med funktionsnedsättning i ett historiskt perspektiv.
  • Följa den handikapphistoriska forskningen nationellt och internationellt.
  • Anordna seminarier och konferenser.
  • Bevaka böcker, skrifter och avhandlingar av handikapphistoriskt intresse.
  • Ge ut medlemsblad.
  • Samarbeta med funktionshinderorganisationer, universitet och högskolor, folkhögskolor, museer, arkiv m. fl.

Du eller din organisation kan stödja vår verksamhet genom att bli medlem.

Nyhetsflöde

HHF samlar in fakta om hjälpmedelsutvecklingen i Sverige

För personer med funktionsnedsättning i alla åldrar har hjälpmedel…
En rum med sittande människor som tittar mot Jan-Peter Strömgren

Medlemsbladet nr 3, 2024

  Medlemsbladet Ur innehållet: Ledare: Verksamheten…
Människor i demonstrationståg.

Öppet seminarium

Glasögon på en uppslagen bok.

Medlemsblad nr 1 – 2024

Närbild på vårblommor

26 april 2024 Årsmöte och seminarium

HHF:s årsmöte och seminarium den 26 april 2024 Handlingar…

Bli medlem och stöd föreningens verksamhet

HandikappHistoriska Föreningen bildades 1987 och består av enskilda medlemmar och organisationer som alla har ett intresse av att dokumentera och för framtiden bevara historien om hur människor med funktionsnedsättningar levt sina liv, vad som påverkat deras levnadsvillkor och vilka insatser samhället erbjudit.