Majgull Axelsson

Öppet seminarium 23 april 2021

VÄLKOMMEN TILL VÅRENS SEMINARIUM

Sprickor i fasaden – samhällets syn på personer med funktionsnedsättning från folkhemmets tid till nutid

Datum: 23 april 2021

Tid: 10.30 – 12.00

Plats: Digitalt via Zoom. Länk skickas ut några dagar innan seminariet.

Kostnad: Gratis

Under seminariet får vi höra författaren och debattören Majgull Axelsson inleda med tankar utifrån bland annat hennes bok ”Ditt Liv och mitt”. En av föreningens grundare, f.d.vice ordförande och numera hedersmedlem etnologen Claes G Olsson medverkar i en panel. Seminariet är också en gåva till Claes i samband med hans avgång från styrelsen 2019.

Seminariet kommer att direktextas och teckenspråkstolkas.

Anmälan via detta formulär.

Varmt välkomna!

Majgull Axelsson

Öppet seminarium 24 april kl 10-12

VÄLKOMMEN TILL VÅRENS SEMINARIUM

OBS! INSTÄLLT återkommer när ett nytt datum är satt.

Sprickor i fasaden – samhällets syn på personer med funktionsnedsättning från folkhemmets tid till nutid

Datum: 24 april

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: Gotlandssalen (SRF Stockholm), Gotlandsgatan 44, Stockholm

Kostnad: Gratis

Under seminariet får vi höra författaren och debattören Majgull Axelsson inleda med tankar utifrån bland annat hennes bok ”Ditt Liv och mitt”. En av föreningens grundare, f.d.vice ordförande och numera hedersmedlem etnologen Claes G Olsson medverkar i en panel. Seminariet är också en gåva till Claes i samband med hans avgång från styrelsen 2019. Ytterligare några personer deltar i panelen.

OBS! Hörslinga finns. Tolkhjälp beställer du enklast själv. Kom gärna doftfri.

Seminarium 21 november kl 13-17

Anmäl dig här! OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig senast den 18 november 2019

VÄLKOMMEN TILL SEMINARIET ALLA DESSA KVINNOR!

Torsdagen 21 november kl. 13-17

Var finns kvinnor med funktionsnedsättning i våra arkiv? Handikapphistoriska föreningen ordnar ett inspirationsseminarium för att uppmärksamma vikten av arkiven i föreningar. Varför är det viktigt att föreningar arbetar med sina arkiv och hur kan vi arbeta framåt. Seminariet innehåller allt ifrån praktiska tips till spännande exempel från arkiven.

13.00-13.15                   Inledning

13.15- 13.50                  Anna Tiberg Knutas, arkivarie Stadsarkivet

Under en stor del av Stockholms historia drevs vården av sjuka, psykiskt sjuka,fattiga, personer med funktionsnedsättning samt äldrevård och barnhem inom samma inrättningar. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började detta ändra och vården professionaliserades och delades upp på olika institutioner. Hur speglar arkiven hur samhället har jobbat med att ge alla människor lika möjligheter och rättigheter?

14.00-14.40                   Anna Wallsten, arkivarie och verksamhetsledare, Synskadades museum

Anna Wallsten kommer att berätta om vikten av att ordna med arkiven för föreningar och om vad GDPR innebär. Praktiska tips och goda exempel från Synskadades arkiv.

14.40-15.00                  Paus och fika

15.00-15.40                   Beatrice Christensen Sköld, styrelseledamot HHF

Herta Svensson – personalkonsulent på Tobaksmonopolet. Svensson arkiverade alla handlingar som rörde arbetarna på monopolet i sitt privata arkiv som idag finns på Kvinnsam i Göteborg. Det är en enorm skatt eftersom Tobaksmonopolet anställde personer med funktionsnedsättning bl.a. synskadade kvinnor som ger en inblick i arbetslivet.

15:45- 16.20                    Anahi Davila, arkivpedagog, Centrum för Näringslivshistoria

Många tidigare okända entreprenörer som inte fått ta plats i våra historieböcker har med arkivens hjälp lyfts fram ur historiens glömska – och nu kommer deras gärningar till liv.

16:30-17.00                     Panelsamtal och frågestund. Moderator: Diana Chafik, vice ordförande HHF

 

Lokal: HRF, Stockholm lokal, Malmgårdsvägen 63a, 2 tr.

 

Kostnad:  HHF medlemmar går gratis och övriga betalar 50 kr på plats.

Varmt välkomna! 

OBS! Hörslinga finns. Tolkhjälp beställer du enklast själv. Kom gärna doftfri.

Kvinna läser FN-konventionen UNCRPD

Öppet seminarium 26 april 9.30-12.30 om UNCRPD, vägen till en FN-konvention

I år är det tio år sedan UNCRPD trädde i kraft i Sverige. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska därmed följas i Sverige och har blivit en självklarhet i många sammanhang. Dock är det mycket kvar att göra. Den nämns som utgångspunkt i regeringens funktionshinderpolicy och den har blivit ett allt vassare juridiskt verktyg för personer med funktionsnedsättning.
Men vägen till ratificering av konventionen var allt annat än självklar. Inte minst för att idén om en särskild konvention om funktionsnedsättning möte motstånd inom den svenska handikapprörelsen.
Under seminariet kommer personer som var centrala i arbetet som ledde fram till konventionen berätta vad som startade processen, om motståndet som fanns och en den slutliga ratificeringsresan som är okänd för många, både inom och utanför handikapprörelsen.

Anmäl i detta formulär !

Följande kommer att medverka med anförande:

  • Kicki Nordström , f.d. ordförande och ledamot av IDA och verksam vid SRF
  • Tomas Lagerwall, f.d generalsekreterare RI och verksam vi HI
  • Lars Lööw, generaldirektör, tidigare Handikappombudsman
  • Annika Jyrvall Åkerberg, senior legal advisor Civil Rights Defenders
  • Mikael Klein, intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige
  • Christer Degsell, styrelseledamot, HandikappHistoriska föreningen

Samtalsledare: Jan-Peter Strömgren, ordförande, Handikapphistoriska Föreningen

Seminariet är gratis och öppet för alla. Seminariet sker i samverkan ABF Stockholm.

Tid: 9.30 till 12.30

Plats: ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm

Varmt välkomna till årsmöte och seminarium! 

OBS! Hörslinga finns. Tolkhjälp beställer du enklast själv. Kom gärna doftfri.

Bild på tomma röda stolar

Årsmöte 2019