Svara på frågor om hjälpmedelshistoria!

För personer med funktionsnedsättning i alla åldrar har hjälpmedel en central betydelse för självständighet och delaktighet i samhället. Svenska innovationer har bidragit till bättre hjälpmedel världen över. Men idag är principen om hjälpmedel efter behov och utan kostnad hotad. Samtidigt utvecklas begreppet hela tiden. Vad som räknas som hjälpmedel varierar med tid och situation.

Handikapphistoriska föreningen (HHF) har tagit initiativ till en förstudie om hjälpmedelsutvecklingen i Sverige. Det blir en översikt av historia och forskning, samt förslag på frågor att arbeta vidare med i framtida projekt. Förstudien genomförs fram till november 2024 av teknologie doktor Emil Erdtman.

Som underlag samlar föreningen in synpunkter från personer med kunskap om utvecklingen – exempelvis utvecklare och designer, användare och anhöriga, forskare, förskrivare eller policymakare. Vårt huvudfokus är andra halvan av 1900-talet.

De som vill är välkomna att senast den 31 augusti 2024 svara på fyra frågor. Längden på svaren är valfri och alla frågor behöver inte besvaras. Det går antingen att svara direkt i formuläret via länken nedan eller skicka svaren i ett mail till emil@independentliving.org.

Skicka gärna adressen till denna sida eller ett mail med innehållet till sådana som du tror kan vara intresserade av att svara. Svaren integreras i förstudien och sparas för framtida bruk. Namn kommer inte att uppges i publika texter om inget annat är överenskommet.

Frågor:
HISTORISKA FAKTORER
1. Historiska skeenden påverkas av många faktorer. På hjälpmedelsområdet har bland annat välfärdspolitik, näringslivsklimat och funktionshindersrörelsens inriktning inverkat. Ett framtida projekt kan inte fokusera på alla faktorer men någon eller några. Därför undrar vi:
– Vilka faktorer i hjälpmedelsområdets tidiga utveckling tycker du är viktigt att studera?

AVGÖRANDE BESLUT
2. Vissa beslut – om exempelvis organisationsförändringar – får
stor inverkan – ibland till det bättre, ibland till det sämre beroende på perspektiv. Avgörande beslut föregås ibland av kontroverser, debatter eller kanske personliga motsättningar. Sådana processer kan vara intressanta att studera. Därför undrar vi:
– Vilka historiska beslut tycker du har varit viktiga för hjälpmedelsutvecklingen?

INNOVATIONER
3. Hjälpmedelsutvecklingen omfattar innovativa idéer som lett till specifika produkter, ibland framgångsrika, ibland kortlivade. För att inte missa något viktigt undrar vi:
– Vilka produkter och idéer tycker du förtjänar att uppmärksammas när det gäller utveckling och användning av hjälpmedel?

DOKUMENTATION
4. HHF har inte möjlighet att ta emot fysiskt källmaterial, men som grund för framtida forskning vill vi inventera VAR sådant finns. Tryckta böcker går vanligtvis att få tag på men exempelvis konferensmappar, affischer, skisser, prototyper, rapporter eller ljudupptagningar finns inte alltid i arkiven – men ibland i privat ägo. Därför undrar vi:
– Känner du till platser med material av intresse för hjälpmedelshistorien?

 

Formuläret nås via denna länk.