Glasögon på en uppslagen bok.

Medlemsbladet

Ur innehållet:

  • Ledare
  • Årsmöte och seminarium
  • Meddelande från Valberedningen
  • Kampen för en meningsfull tillvaro
  • Bokanmälan: Dansk jubileumsskrift

Läs medlemsbladet i Word: medlemsblad slutversion 1.24 eller i PDF:medlemsblad slutversion 1.24