Vitsippor på en äng med solljus

Medlemsbladet

Ur innehållet:

Ledare: Det är mycket som händer nu

Rapport från HHF:s årsmöte

HHF-seminarium om FN-konventionen

Boktips

  • Styvsystrar av Margaret Persson
  • Som ser det – synskadade berättar
  • Ledarhundar – synskadades bästa vän

Minnesord: Lennart Nolte, Gunilla Stenberg

Stuckey och Dagny Georgii

Läs medlemsbladet i  Word .medlemsblad.223DC eller i PDF .medlemsblad.223DC.