Medlemsblad nr 1 2022 kan laddas ned här som Wordfil eller PDF.

Innehåll

 • Ledare: Ett nytt år med nya förväntningar men också med osäkert innehåll
 • Seminariet Välfärd och välstånd den 27 januari
 • Projektet ”Inget om oss utan oss”
 • Inbjudan till årsmöte och seminarium
 • Alla kan måla i konstskola för personer med psykisk utvecklingsstörning
 • Nya böcker
  • Styvsystrar av Margareta Persson
  • Center for döve 150 år (1868-2019)
  • Livet med döva föräldrar
 • Minnesord: Inga-Maj Juhlin
HHF Medlemsblad 1 2022