Seminarium 21 november kl 13-17

Anmäl dig här! OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig senast den 18 november 2019

VÄLKOMMEN TILL SEMINARIET ALLA DESSA KVINNOR!

Torsdagen 21 november kl. 13-17

Var finns kvinnor med funktionsnedsättning i våra arkiv? Handikapphistoriska föreningen ordnar ett inspirationsseminarium för att uppmärksamma vikten av arkiven i föreningar. Varför är det viktigt att föreningar arbetar med sina arkiv och hur kan vi arbeta framåt. Seminariet innehåller allt ifrån praktiska tips till spännande exempel från arkiven.

13.00-13.15                   Inledning

13.15- 13.50                  Anna Tiberg Knutas, arkivarie Stadsarkivet

Under en stor del av Stockholms historia drevs vården av sjuka, psykiskt sjuka,fattiga, personer med funktionsnedsättning samt äldrevård och barnhem inom samma inrättningar. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började detta ändra och vården professionaliserades och delades upp på olika institutioner. Hur speglar arkiven hur samhället har jobbat med att ge alla människor lika möjligheter och rättigheter?

14.00-14.40                   Anna Wallsten, arkivarie och verksamhetsledare, Synskadades museum

Anna Wallsten kommer att berätta om vikten av att ordna med arkiven för föreningar och om vad GDPR innebär. Praktiska tips och goda exempel från Synskadades arkiv.

14.40-15.00                  Paus och fika

15.00-15.40                   Beatrice Christensen Sköld, styrelseledamot HHF

Herta Svensson – personalkonsulent på Tobaksmonopolet. Svensson arkiverade alla handlingar som rörde arbetarna på monopolet i sitt privata arkiv som idag finns på Kvinnsam i Göteborg. Det är en enorm skatt eftersom Tobaksmonopolet anställde personer med funktionsnedsättning bl.a. synskadade kvinnor som ger en inblick i arbetslivet.

15:45- 16.20                    Anahi Davila, arkivpedagog, Centrum för Näringslivshistoria

Många tidigare okända entreprenörer som inte fått ta plats i våra historieböcker har med arkivens hjälp lyfts fram ur historiens glömska – och nu kommer deras gärningar till liv.

16:30-17.00                     Panelsamtal och frågestund. Moderator: Diana Chafik, vice ordförande HHF

 

Lokal: HRF, Stockholm lokal, Malmgårdsvägen 63a, 2 tr.

 

Kostnad:  HHF medlemmar går gratis och övriga betalar 50 kr på plats.

Varmt välkomna! 

OBS! Hörslinga finns. Tolkhjälp beställer du enklast själv. Kom gärna doftfri.