HHF:S DIGITALA OCH FYSISKA ÅRSMÖTE

21 april 2023

Årsmöte och seminarium den 21 april 2023, kl.10.00 – 15.00

Handlingar till årsmötet listas nedan.

Budget HHF 2023

Styrelsens förslag till årsmötet 2023

Verksamhetsplan HHF 2023 JP -KM

HHF-s valberedning slutversion

Kallelse årsmöte o seminarium 21april2023 (7)

Styrelsens förslag till årsmötet 2023

Resultatrapport HHF per 2022-12-31 (6)

Resultatrapport Arvsfondsprojekt per 2022-12-31 (7)

VB 2022 original docx (2)

Årsmötesdagordning 2023 docx (2

HHF valberedningen 2023

Mötesform: Gotlandssalen, SRF. Gotlandsgatan 44, Stockholm och Zoom (digitalt)

Årsmötet genomförs mellan kl. 10.00 och ungefär 11.30.

Seminariet: ”Inget om oss utan oss” genomförs mellan kl. 13.00 och 15.00.

Seminarium
Inget om oss utan oss

Hur gick det till när FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning togs fram?

Vilka svenskar var inblandade i processen?

Hur gick diskussionerna före, under och efter de intensiva åren

med förhandlingar på FN i New York? Hur agerade Sveriges regering?

Och vad gjorde funktionshinderrörelsen?

HHF:s Arvsfondsprojektet Inget om oss utan oss! har undersökt dessa frågor.
På seminariet kommer vi att ta del av projektets tankeväckande resultat.

Projektledare Maria Johansson medverkar liksom Diana Chafik och Jan-Peter Strömgren från HHF:s styrelse.

Anmälan sker via detta formulär.

Varmt välkomna till årsmöte! 

En bild på en datorskärm med flera tecknade personer i möte.