Majgull Axelsson

Öppet seminarium 23 april 2021

VÄLKOMMEN TILL VÅRENS SEMINARIUM

Sprickor i fasaden – samhällets syn på personer med funktionsnedsättning från folkhemmets tid till nutid

Datum: 23 april 2021

Tid: 10.30 – 12.00

Plats: Digitalt via Zoom. Länk skickas ut några dagar innan seminariet.

Kostnad: Gratis

Under seminariet får vi höra författaren och debattören Majgull Axelsson inleda med tankar utifrån bland annat hennes bok ”Ditt Liv och mitt”. En av föreningens grundare, f.d.vice ordförande och numera hedersmedlem etnologen Claes G Olsson medverkar i en panel. Seminariet är också en gåva till Claes i samband med hans avgång från styrelsen 2019.

Seminariet kommer att direktextas och teckenspråkstolkas.

Anmälan via detta formulär.

Varmt välkomna!