HHF:S DIGITALA OCH FYSISKA ÅRSMÖTE

22 april 2022

Årsmöte

Länk till årsmöte och seminarium ( fungerar endast 15 min innan):

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83076226514?pwd=OHVsMENBYW5hWkhraUpyL0tuUml1dz09

Datum: 22 april 2022
Tid: 10.00-11:30
Plats: Digitalt och Palmesalen ABF, Stockholm. Länk kommer att skickas i separat mejl några dagar innan.

Välstånd och Välfärd/del 2 (Fristående)
Funktionshinderspolitiken under 1900-talet

Seminariet genomföras med samma upplägg på plats och digitalt

Tid: kl. 13.00 -15.00

Seminariet behandlar hur det allmännas syn på och insatser för människor med funktionsnedsättning kommer till uttryck i offentliga utredningar, ställningstaganden och beslut under
1900-talet samt framväxten av funktionshindersrörelsen och dess påverkan på utvecklingen
under samma tid.

Styrelsens ledamöter Christer Degsell, Lars Hagström och Guy Lööv har tagit fram underlaget
som började presenteras vid ett digitalt seminarium den 27 januari i år. Detta seminarium är
en fortsättning.

Vår ambition är att ordna såväl skriv- som teckenspråkstolkning. Ange gärna behov av detta.

Handlingar till årsmötet:

Resultatrapport HHF 2021-12-31

Valberedningens förslag årsmötet -22 senaste

Balansrapport HHF 2021-12-31

Årsmötesdagordning 2022 docx

VB 2021 original

Verksamhetsplan HHF 2022

kallelse årsmöte 2022 original

Budget HHF 2022

Anmälan sker via detta formulär.

Varmt välkomna till årsmöte! 

En bild på en datorskärm med flera tecknade personer i möte.