HandikappHistoriska Föreningens Medlemsblad

HandikappHistoriska Föreningen ger ut ett Medlemsblad som utkommer 5 gånger per år. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. I medlemsbladet får medlemmarna information om styrelsens arbete samt inbjudan till och referat från föreningens seminarier och övriga aktiviteter. Medlemsbladet innehåller också tips och artiklar om nyutkomna böcker och forsknings­rap­porter samt olika nationella och internationella aktiviteter som berör föreningens verksamhetsområde.

Redaktionen består av Gunilla Stenberg Stuckey och Solveig Johansson Grip. AnnCharlotte Carlberg ansvarar för LL-versionen.

Medlemmar och andra intresserade är välkomna att bidra till Medlemsbladet med artiklar eller förslag på litteratur, händelser mm som bör uppmärksammas.

Adress till redaktionen: medlemsbladet@hhf.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkomna texter. För insänt icke beställt material ansvaras ej.

Sammanfattning av senaste numret av Medlemsbladet >

Senaste numret av Medlemsbladet (inloggning krävs) >

Senaste numret av Medlemsbladet som WORD (inloggning krävs) >


Tidigare nummer av Medlemsbladet

GustavTrolleBonde i sin fåtölj
Bokomslag Rullstolsfantomen
Borstbindare i verkstad
Jydske Asyls kyrkogård invigd 1857. Kärra: Konstmuseum og Psykiatrisk historisk musum, Århus
Minnesseminarium om Barbro Carlsson 1 november 2018
Panelsamtal i Almedalen 2018
Bokomslag Gamla synsätt spökar än