HandikappHistoriska Föreningens Medlemsblad

HandikappHistoriska Föreningen ger ut ett Medlemsblad som utkommer 5 gånger per år. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. I medlemsbladet får medlemmarna information om styrelsens arbete samt inbjudan till och referat från föreningens seminarier och övriga aktiviteter. Medlemsbladet innehåller också tips och artiklar om nyutkomna böcker och forsknings­rap­porter samt olika nationella och internationella aktiviteter som berör föreningens verksamhetsområde.

Redaktionen består av Gunilla Stenberg Stuckey och Solveig Johansson Grip. AnnCharlotte Carlberg ansvarar för LL-versionen.

Medlemmar och andra intresserade är välkomna att bidra till Medlemsbladet med artiklar eller förslag på litteratur, händelser mm som bör uppmärksammas.

Adress till redaktionen: medlemsbladet@hhf.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkomna texter. För insänt icke beställt material ansvaras ej.

Sammanfattning av senaste numret av Medlemsbladet >

Senaste numret av Medlemsbladet (inloggning krävs) >

Senaste numret av Medlemsbladet som WORD (inloggning krävs) >


Tidigare nummer av Medlemsbladet

Glasögon på en uppslagen bok.
Massvis av bokuppslag
Vitsippor på en äng med solljus
Glasögon på en uppslagen bok.
Omslagsbild medlemsblad nummer 5 2022, Handikapphistoriska Föreningen
Omslagsbild medlemsblad nummer 4 2022, Handikapphistoriska Föreningen
Omslagsbild medlemsblad nummer 3 2022, Handikapphistoriska Föreningen
HHF Medlemsblad 1 2022
HandikappHistoriska Föreningen Medlemsblad 5 2021
En abstrakt målning av ett ansikte
GustavTrolleBonde i sin fåtölj