Medlemsblad nr 2 2021 som Wordfil eller PDF

Innehåll

  • Ledare: Börjar allt fler bli intresserade av vad historien har att berätta?
  • Rapport från föreningens andra smittsäkra årsmöte
  • Hjälpmedelsriksdag
  • ”…att inte ligga samhället till last …”
  • Massage en urgammal verksamhet för synskadade
  • Vårdinstitutionshistoria i Västerbotten