Medlemsblad nr 4 2021

Medlemsblad nr 4 2021 som Wordfil eller PDF.

Innehåll

  • Ledare: En stor personlighet inom svensk funktionhinderpolitik har gått ur tiden
  • Vilhelm Ekensteen 1941–2021
  • Att leva med hörapparat – en historisk studie
  • Minnessten över Maria Sandel
  • Ester Henning (1887-1984), den glömda konstnärinnan
  • Stipendiet till Eva Björks minne
  • Seminarium om handikappolitikens framväxt och framtid