Medlemsblad nr 4 2019

Medlemsblad nr 4, oktober 2019

Läs som PDF HHF Medlemsblad 4 2019 eller WORD HHF Medlemsblad 4 2019

INNEHÅLL

Ordföranden har ordet: Hur blir det med vår konvention ?.

Seminarium 21 november: Alla dessa kvinnor

Gunilla Stenberg Stuckey fick medalj

Nya böcker

  • 130 års arbete i Synskadades Riksförbund.
  • Doktorsavhandling om funktionshindrade aktivisters krav på verkligt medborgarskap.

Utställning: En perfekta människa? på Sörmlands museum i Nyköping.

Språkbruket är präglats av sin tids värderingar