HHF i Almedalen

Tid: torsdagen 6 juli 2017

Plats: Funktionsrätts Sverige tält, Skeppsbron H 112, Visby

Välkomna till seminarium Hjälpmedlens roll och betydelse i går, i dag och i framtiden

En viktig del av livet för många personer med funktionsnedsättning är att ha tillgång till bra och fungerande hjälpmedel. I modern tid, 1900-talet och framåt, har arbetet med hjälpmedel i Sverige genomgått en dramatisk förändring. Detta beskrivs i den nyligen utgivna skriften ”Hjälpmedelsinstitutet – Uppdraget slutfört”. Mycket händer också just nu. Hjälpmedelsinstitutet har försvunnit. Hur tar Myndigheten för delaktighet (MfD) över ansvaret? Socialstyrelsen har gjort ett antal hjälpmedelsutredningar – vad säger dessa? En statlig hjälpmedelsutredning har nyligen presenterat sina resultat. Vad tycker hjälpmedelsanvändarna?

Hur har det varit, hur ser det ut i dag och vad vill vi för framtiden. Det kommer att diskuteras av medverkande med stor erfarenhet från hjälpmedelsområdet.

Medverkande:

Solveig Johansson Grip, Styrelseledamot, HandikappHistoriska Föreningen

Birgitta Andersson, F.d. ordförande, HandikappHistoriska Föreningen

Bengt-Erik Johansson, Förbundsordförande, Dyslexiförbundet

Lars Lindberg, Konsult, Hjälpmedelsutredningen

Tomas Lagerwall, F.d. Generalsekreterare, Rehabilitation International

Agneta Österman, Förbundsstyrelsen, Hörselskadades Riksförbund, HRF

Mikael Klein, Moderator, Funktionsrätt Sverige