Välkommen till Handikapphistoriska föreningen!

Den som vill förstå dagens samhälle måste också känna till hur det var förr. Handikapphistoria är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. HandikappHistoriska Föreningen vill sprida den kunskapen. Dessutom vill vi:

  • Verka för insamling, bevarande och bearbetning av handikapphistoriskt material och muntliga källor som belyser levnadsförhållanden och samhällets syn på människor med funktionsnedsättning i ett historiskt perspektiv.
  • Följa den handikapphistoriska forskningen nationellt och internationellt.
  • Anordna seminarier och konferenser.
  • Bevaka böcker, skrifter och avhandlingar av handikapphistoriskt intresse.
  • Ge ut medlemsblad.
  • Samarbeta med funktionshinderorganisationer, universitet och högskolor, folkhögskolor, museer, arkiv m. fl.

Du eller din organisation kan stödja vår verksamhet genom att bli medlem.

Nyhetsflöde

Jan-Peter Strömgren ny ordförande i HHF

Jan-Peter Strömgren valdes till ny ordförande vid HHF:s årsmöte. Han efterträder Birgitta Andersson som avböjt omval.

EU och funktionshinderpolitikens påverkan på Sverige

15 april 2016. Seminarium på temat EU och funktionshinderpolitikens påverkan på Sverige.
Bild på tomma röda stolar

HHF:s årsmöte

15 april 2016. HHF:s årsmöte äger rum den 15 april på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

Seminarium Genusperspektiv på att leva med funktionsnedsättning

5 mars 2016. Under ledning av Kristina Engwall, historiker och ledamot av HHF:s styrelse belystes och diskuterades hur det är och har varit att leva som kvinna eller man med funktionsnedsättning. Seminariet var välbesökt och uppskattat.

Årsmötet i ABF-huset den 17 april

17 april 2015. Årsmötet den 17 april på ABF-huset i Stockholm var välbesökt och Hanna Seilitz, förbundsordförande SDR, valdes till mötesordförande. Läs mer här.

Bli medlem och stöd föreningens verksamhet

HandikappHistoriska Föreningen bildades 1987 och består av enskilda medlemmar och organisationer som alla har ett intresse av att dokumentera och för framtiden bevara historien om hur människor med funktionsnedsättningar levt sina liv, vad som påverkat deras levnadsvillkor och vilka insatser samhället erbjudit.