EU och funktionshinderpolitikens påverkan på Sverige

HandikappHistoriska Föreningen inbjuder till ett samtal om EU:s funktionshinderpolitik igår och idag

  • Hur arbetar EU?
  • Vad finns för olika organ som har till uppgift att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning?
  • Hur har Sveriges politik påverkats, t ex på tillgänglighetsområdet?
  • Hur driver Sverige funktionshinderfrågor i EU?
  • Vilka risker finns för att funktionshinderfrågorna sätts tillbaka?

Tid: Fredagen den 15 april 2016 kl 13.00 – 15.00
Plats: ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm

Samtalet förs mellan Malin Ekman Aldén som är ämnesråd på Socialdepartementet, tidigare generalsekreterare i SHIA (nuvarande My Right) och Ingemar Färm som är ordförande i Migränförbundet, tidigare ordförande i Handikappförbunden och Svenska Europarörelsen.

Samtalsledare är Tiina Nummi Södergren som är ordförande för My Right och ledamot i HHF:s styrelse

Alla är varmt välkomna!

Seminariet är öppet för alla och sker i samarbete med ABF Stockholm. Sprid gärna informationen till era vänner och arbetskamrater.