HHF i Almedalen

 

Vad kan dagspolitiken lära av funktionshinderpolitisk historia?

Det var temat när HandikappHistoriska Föreningen, HHF, på politikerveckans första dag, söndagen den 3 juli, genomförde sitt arrangemang i Handikappförbundens tält på Skeppsbron i Visby.

Birgitta Andersson, tidigare ordförande i HHF, och Solveig Johansson Grip, ledamot i HHF:s styrelse, samtalade om erfarenheter från många år i funktionshinderrörelsen. Om segrar och tillkortakommanden med start i 1960-talet och Vilhelms Ekensteens bok ”På folkhemmets bakgård” via de två stora utredningarna på området med Kultur åt alla och Ett samhälle för alla som avstamp för förändringar och och nästa steg i kampen för mänskliga rättigheter.

Samtalet berörde också kopplingen mellan välgörenhet och funktionshinder och konsekvenserna av det i dagspolitiken, om teckenspråket, LSS och kampen för tillgänglighet liksom FN:s standardregler och funktionshinderkonventionen.

Ett 15-tal personer hade samlats i tältet för att lyssna på samtalet och deltog också med egna erfarenheter och synpunkter.  Mycket har förändrats i positiv riktning men det är så mycket som står stilla eller går bakåt, våra frågor har blivit mer av budgetfrågor i motsats till tidigare då de var ideologiska rättighetsfrågor.

Erfarenheten är att aldrig ge upp, att vara konkret i vad vi vill uppnå och att samarbeta inom funktionshinderrörelsen.

Samtalsledare var Mikael Klein, intressepolitisk chef på Handikappförbunden