Jan-Peter Strömgren ny ordförande i HHF

Jan-Peter Strömgren valdes till ny ordförande vi Handikapphistoriska föreningens årsmöte den 15 april. Jan-Peter efterträder Birgitta Andersson som avböjt omval. Jan-Peter är även ordförande i Hörselskadades Riksförbund, Hrf, och på förbundets hemsida www.hrf.se  kommenterar han sitt nya uppdrag.

Ytterligare två ledamöter lämnade styrelsen, Barbro Carlsson och Lennart Nolte. Till nya ledamöter valdes Diana Chafik, tidigare projektledare för projektet FOKUS, samt Gunnar Sandström sedan många år verksam inom synskadeområdet.