Välkommen till Handikapphistoriska föreningen!

Den som vill förstå dagens samhälle måste också känna till hur det var förr. Handikapphistoria är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. HandikappHistoriska Föreningen vill sprida den kunskapen. Dessutom vill vi:

  • Verka för insamling, bevarande och bearbetning av handikapphistoriskt material och muntliga källor som belyser levnadsförhållanden och samhällets syn på människor med funktionsnedsättning i ett historiskt perspektiv.
  • Följa den handikapphistoriska forskningen nationellt och internationellt.
  • Anordna seminarier och konferenser.
  • Bevaka böcker, skrifter och avhandlingar av handikapphistoriskt intresse.
  • Ge ut medlemsblad.
  • Samarbeta med funktionshinderorganisationer, universitet och högskolor, folkhögskolor, museer, arkiv m. fl.

Du eller din organisation kan stödja vår verksamhet genom att bli medlem.

Nyhetsflöde

Bild på tomma röda stolar

Seminarium Från välgörenhet till välfärd

16 december 2016 kl. 13.30-16.00. Seminarium på temat Från välgörenhet till välfärd.

Skrivelse till Kulturdepartementet

2016-09-10 HHF skriver till Kulturdepartementet om kulturarvet

HHF i Almedalen

3 juli 2016 kl 10.30-11.30. Ett samtal på temat Vad kan dagspolitiken lära av funktionshinderpolitisk historia?

Jan-Peter Strömgren ny ordförande i HHF

Jan-Peter Strömgren valdes till ny ordförande vid HHF:s årsmöte. Han efterträder Birgitta Andersson som avböjt omval.

EU och funktionshinderpolitikens påverkan på Sverige

15 april 2016. Seminarium på temat EU och funktionshinderpolitikens påverkan på Sverige.

Bli medlem och stöd föreningens verksamhet

HandikappHistoriska Föreningen bildades 1987 och består av enskilda medlemmar och organisationer som alla har ett intresse av att dokumentera och för framtiden bevara historien om hur människor med funktionsnedsättningar levt sina liv, vad som påverkat deras levnadsvillkor och vilka insatser samhället erbjudit.