Skrivelse till Kulturdepartementet

 

 

Handikapp Historiska Föreningen, HHF, har deltagit i två så kallade sakråd som anordnats av och med Kulturdepartementet den 8 juni och den 6 september 2016. HHF har då representerat såväl Handikappförbunden som LikaUnika, alltså den samlade funktionshinderrörelsen. Vårt huvudbudskap vid dessa träffar har varit tvådelat; För det första vill vi understryka att kommande lagstiftning och andra åtgärder måste präglas av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ofta omtalad som CRPD:n. För det andra vill vi framhålla vikten av att tillföra tillräckliga resurser såväl till de förbund och verksamheter som organiserar personer med funktionsnedsättning som till museer och andra institutioner och verksamheter som arbetar med kulturarvsfrågor för att kunna bevara och synliggöra kulturarvet för personer med funktions-nedsättning.

HHF har följt upp sitt deltagande med en skrivelse till Kulturdepartementet.