Seminarium om tillgänglighet: FOKUS på utställningar

 

Hur kan vi bredda perspektiven och förbättra tillgängligheten i museers utställningar? Välkommen till en temadag om funktionshinderperspektiv och tillgänglighet på Etnografiska museet den 7 april.

Dagen bjuder på föredrag om funktionshinderhistoria och olika normer samt dialogvisningar av utställningarna Magasinet och Playground, utifrån dagens tema.

Träffa bland andra Claes G Olsson, fil dok i etnologi och tidigare verksam vid Umeå Universitet, som kommer att tala utifrån hur personer har kategoriserats som funktionshindrade under perioden 1700 – 1900 och deras levnadsförhållanden.

Datum: 7 april kl. 10.00 – 16.00
Plats: Etnografiska museet, sal Hjalmar Stolpe
Kostnad:Temadagen är kostnadsfri, dock debiteras utebliven närvaro med 300:-. Lunch ingår.

Anmäl dig här senast 3 april

Program kommer snart

Seminariedagen arrangeras av Nätverket FOKUS, Riksutställningar, HandikappHistoriska Föreningen och Statens museer för Världskultur.

Kontaktperson
Eva Lundqvist, projektledare på Riksutställningar.
E-post: eva.lundqvist@riksutstallningar.se
Telefon: 0498 79 90 06