Unik samling till Sörmlands museum

Unik samling funktionshinderhistoria skänks till Sörmlands museums samlingar enligt ett pressmeddelande  från museet den 28 februari 2017.

Det är Karl Grunewalds familj som har beslutat att skänka samlingen till Sörmlands museum eftersom museet arbetar med funktionshinderperspektivet.

Läs pressmeddelandet här: https://www.mynewsdesk.com/se/soermlands-museum/pressreleases/unik-samling-funktionshinderhistoria-skaenks-till-soermlands-museums-samlingar-1831603