Seminarium om Hjälpmedlens roll och betydelse igår, idag och i framtiden

 

HandikappHistoriska Föreningen inbjuder till seminarium om

Hjälpmedlens roll och betydelse igår, idag och i framtiden

En viktig del av livet för många av oss med funktionsnedsättning är att ha tillgång till bra och fungerande hjälpmedel. I modern tid, 1900-talet och framåt, har arbetet med hjälpmedel i Sverige genomgått en dramatisk förändring. Detta beskrivs i den nyligen utgivna skriften ”Hjälpmedelsinstitutet – Uppdraget slutfört”. Mycket händer just nu. Hjälpmedelsinstitutet har försvunnit. Hur tar Myndigheten för delaktighet (MDF) över ansvaret?  Socialstyrelsen har gjort ett antal hjälpmedelsutredningar – vad säger dessa? En pågående statlig hjälpmedels-utredning presenterar snart sina resultat. Vad tycker hjälpmedelsanvändarna? Som en del i HHF:s 30-årsjubileum hälsar vi er välkomna att lyssna på personer som kan ge några av svaren på våra frågor, och att delta i diskussionen.

Fredagen den 21 april kl 13.00 – 15.30

ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm

Alla är varmt välkomna!

Seminariet är öppet för alla och sker i samarbete med ABF Stockholm. Sprid gärna informationen till era vänner och arbetskamrater.

Gratis inträde. Hörslinga finns. Tolkning ordnar du lättast själv. Kom gärna doftfri.

Program i Word
Program PDF