Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy.

Medlemsblad nr 1, 2017 – kort om innehållet

  • Ordförande har ordet – En värld i förändring och utveckling
  • Bengt Lindqvist till minne
  • HHF:s årsmöte 2017
  • Från välgörenhet till välfärd
  • Sveriges Dövas Ungdomsförbund 50 år
  • Ny avhandling – Asperger syndrome in males over two decades
  • Debattartikel – Funktionshinderrörelsen i en språklig djungel: Vilken bild får allmänheten av alla gamla och nya ord?
  • Tactile Reading – Brailleskriften
  • Forskningsmedel till projektet ”Ulleråker – Funktionsnedsättning och kulturarv”