HHF i Almedalen

 

Vad kan dagspolitiken lära av funktionshinderpolitisk historia?

Det var temat när HandikappHistoriska Föreningen, HHF, på politikerveckans första dag, söndagen den 3 juli, genomförde sitt arrangemang i Handikappförbundens tält på Skeppsbron i Visby.

Birgitta Andersson, tidigare ordförande i HHF, och Solveig Johansson Grip, ledamot i HHF:s styrelse, samtalade om erfarenheter från många år i funktionshinderrörelsen. Om segrar och tillkortakommanden med start i 1960-talet och Vilhelms Ekensteens bok ”På folkhemmets bakgård” via de två stora utredningarna på området med Kultur åt alla och Ett samhälle för alla som avstamp för förändringar och och nästa steg i kampen för mänskliga rättigheter.

Samtalet berörde också kopplingen mellan välgörenhet och funktionshinder och konsekvenserna av det i dagspolitiken, om teckenspråket, LSS och kampen för tillgänglighet liksom FN:s standardregler och funktionshinderkonventionen.

Ett 15-tal personer hade samlats i tältet för att lyssna på samtalet och deltog också med egna erfarenheter och synpunkter.  Mycket har förändrats i positiv riktning men det är så mycket som står stilla eller går bakåt, våra frågor har blivit mer av budgetfrågor i motsats till tidigare då de var ideologiska rättighetsfrågor.

Erfarenheten är att aldrig ge upp, att vara konkret i vad vi vill uppnå och att samarbeta inom funktionshinderrörelsen.

Samtalsledare var Mikael Klein, intressepolitisk chef på Handikappförbunden

 

HHF-Medlemsblad-nr-3-2016-LL

HHF-Medlemsblad-nr-3-2016

HHF-Medlemsblad-nr-3-2016

Medlemsblad nr 3 2016

Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Bladet finns också i LL-version. Syftet men Medlemsbladet är att förse medlemmarna med information om föreningens arbete, nyutkomna böcker, skrifter och forskningsrapporter inom HHF:s område samt olika aktiviteter som rör föreningens verksamhet. Till det medverkar såväl gästskribenter som styrelseledamöter.
I redaktionen finns Gunilla Stenberg Stuckey och Solveig Johansson Grip. AnnCharlotte Karlberg svarar för LL-versionen.


 

Medlemsblad nr 3 – kort om innehållet

Detta nummer inleds av vår nyvalda ordförande Jan-Peter Strömgren. Han skriver under rubriken ”Historik krävs för en god framtid”. Han redogör för sina tankar och idéer för HHF:s fortsatta arbete. Kompetens finns men vi saknar ekonomiska resurser för önskvärda projekt.

Vid årsmötet i april 2016 avgick ordföranden Birgitta Andersson samt ledamöterna Barbro Carlsson och Lennart Nolte. Nya ledamöter är Jan-Peter Strömgren, ordförande, Diana Chafik och Gunnar Sandström. De presenterade sig och presentationerna kan läsas på HHF:s hemsida.

I samband med årsmötet avhölls ett seminarium om EU:s funktionshinderpolitik i går och i dag och dess påverkan på Sverige. Ingemar Färm och Malin Ekman Aldén medverkade och moderator var Tiina Nummi Södergren som också har skrivit ett referat i detta nummer av Medlemsbladet.

HHF:s historia är säkrad! Dokument rörande HHF:s historia under de första 25 åren är nu efter ett omfattande arbete med insamling, sortering och strukturering inlämnade till Riksarkivet. Vi kan alla bidra, där vi är verksamma, för att mate­rialet som beskriver HHF:s historia och historiska insatser ska få den uppmärksamhet det förtjänar.

Margareta Persson avtackar Birgitta Andersson för hennes arbete som HHF:s ordförande. Hon nämner fyra viktiga egenskaper som Birgitta har: Hon har en ideologisk inbyggd kompass, hon är en ”doer”, hon använder aldrig floskler och schabloner och hon har en varm och ärlig personlighet.

Förslag till sommarens omläsning är boken ”Bara funktionshindrad? Funktionshinder och intersektionalitet”
Red. Lars Grönvik och Mårten Söder, Gleerups förlag, 2008

Notiser och lästips:

”Forskningen som haltar”

”Tillgängliga arbetslivsmuseer”

”Legal capacity”

Konferens: Disability, Arts and Health är tema för den konferens som arrangeras i Bergen, Norge, den 1-2 september 2016.

Avslutningsvis reflekterar Birgitta Andersson över några situationer från sin uppväxt och sitt yrkesverksamma liv.

Möt Handikapphistoriska Föreningen i Almedalen 3 juli 10.00 – 12.00!

Vill du ha Medlemsbladet i LL-version? Kontakta Gunilla Stenberg Stuckey på e-mail: gunilla.stuckey@comhem.se

EN SKÖN SOMMAR!

önskar
Redaktionen