Medlemsblad nr 4 2015

Medlemsbladet utkommer 4- 5 gånger under året. Medlemsbladet skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Dess syfte är att tillhandahålla medlemmarna en kort information om föreningens arbete, nyutkomna böcker, skrifter och forskningsrapporter samt olika aktiviteter som rör föreningens verksamhet. I varje nummer finns gästskribenter och under rubriken Reflexioner delar olika styrelseledamöter och andra med sig av sina funderingar. I nuvarande redaktion finns Gunilla Stenberg Stuckey och Solveig Johansson Grip.


 

Medlemsblad nr 4 – kort om innehållet

Medlemsblad nr 4 2015 inleds med Ordföranden har ordet där Birgitta Andersson diskuterar kring ord och ordens betydelse. Hur vi använder ord som påverkar och ibland avslöjar. Varför reagerar inte fler när media använder ord som kränker?

Så en rapport om HHF:s informationssatsning under politikerveckan i Almedalen, följt av senaste nytt från FOKUS-projektet och en glädjande nyhet om att projektledaren, Diana Chafik, inbjudits att medverka vid ett seminarium i Istanbul för att berätta om projektet.

Under rubriken Ny litteratur presenteras två böcker av Bo Andersson; Människor och möten samt Naturligt – VIS.

Stig Larsson, tidigare ledamot i HHF:s styrelse, uppmärksammar de forskningsarbeten på handikappområdet som redovisas av HHF:s motsvarighet i USA och presenterar en omfattande lista på artiklar, recensioner samt ett boktips.

Avslutningsvis delar Lars Hagström med sig av tankar och funderingar kring vad historien betyder för honom och för oss i vår tid. Om hur politiken utvecklats (eller inte) och hur ord och benämningar använts, när det gäller vårt område, från 40-talet till nutid.