Medlemsblad 3 2015

Medlemsbladet utkommer 4- 5 gånger under året. Medlemsbladet skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Dess syfte är att tillhandahålla medlemmarna en kort information om föreningens arbete, nyutkomna böcker, skrifter och forskningsrapporter samt olika aktiviteter som rör föreningens verksamhet. I varje nummer finns gästskribenter och under rubriken Reflexioner delar olika styrelseledamöter och andra med sig av sina funderingar. I nuvarande redaktion finns Gunilla Stenberg Stuckey och Solveig Johansson Grip.


 

Medlemsblad nr 3 2015 – kort om innehållet

Medlemsblad 3/2015 inleds med Ordförande har ordet där Birgitta Andersson berättar om HHF:s planer inför Almedalsveckan. Så en rapport från Årsmötet 2015 och en presentation av de två nya styrelseledamöterna. Något om konferensen Den egna historiens betydelse och en rapport från aktuell verksamhet i projektet FOKUS.

Ingemar Färm, tidigare kanslichef och därefter ordförande inom Handikapp­förbunden, var under åren 2003-2005 projektledare för ett projekt inom European Disability Forum, EDF, som avsåg att stödja handikapprörelsen i vissa ansökarländer till EU. Ingemar berättar nu om detta projekt.

Från folkrörelsernas arkivförbunds årsstämma och konferens i Umeå rapporterar Claes G Olsson.

Kerstin Fellenius skildrar 50 år av svensk synhistoria. Hon belyser några stora förändringar som skett under hennes tid som lärare, reselärare, synpedagog, forskare och lärarutbildare med fokus på barn och unga med svår synnedsättning eller blindhet.

Ett uppdrag också för HandikappHistoriska Föreningen? AnnCharlotte Carlberg reflekterar kring regeringens uppdrag att ta fram förslag om ”hur funktionshinders­politiken kan bli mer effektiv och systematisk.”

Till sist skriver Gunilla Stenberg Stuckey om den gravt hörselskadade slagverksartisten Evelyn Glennie som tilldelats Polarpriset 2015.