Årsmötet i ABF-huset den 17 april

Årsmötet i ABF-huset den 17 april

Årsmötet den 17 april på ABF-huset i Stockholm var välbesökt  och Hanna Seilitz, förbundsordförande SDR, valdes till  mötesordförande. Inga stora förändringar vare sig diskuterades eller beslutades. Styrelsens förslag att av kostnadsskäl fortsättningsvis inte ge ut någon medlemsbok väckte inga protester och förslaget godkändes.

Styrelsen informerade om två planerade konferenser/seminarier under hösten, ett om religion och ett om sexualitet samt ett seminarium i början av 2016 om företeelser och händelser kring förintelsen.

Nyvalda i styrelsen blev Annika Berg, forskare vid Historiska Institutionen vid Stockholms Universitet samt Lars Hagström, ordförande i FÖR, Föreningen för delaktighet och jämlikhet och tidigare ledamot i DHR:s förbundsstyrelse. Sonja Calais van Stokkom och Stig Larsson hade båda avsagt sig omval.

Omvalda styrelseledamöter blev Birgitta Andersson, ordförande ett år samt för  en period av två år AnnCharlotte Carlberg, Britta Andersson, Barbro Carlsson, Claes G. Olsson och Gunilla Stenberg Stuckey. Samtliga val skedde i enlighet med valberedningens förslag.

Till valberedning valdes Karin Westlund (sammankallande),  Bengt Lindqvist, Sonja van Stokkom och Viviann Emanuelsson, alltså en utökning med en person.