Seminarium Genusperspektiv på att leva med funktionsnedsättning

HandikappHistoriska Föreningen (HHF) var, i samverkan med ABF, arrangör av seminariet Genusperspektiv på att leva med funktionsnedsättning, som ägde rum på ABF-huset i Stockholm  den 5 mars.

Seminariet syftade till att belysa frågeställningar som; Vad innebär föreställningar om kvinnligt och manligt för personer med funktionsnedsättning? Hur påverkas livet i dag och hur har det sett ut historiskt?
Genus och funktionsnedsättning analyserades i ett historiskt och samtida perspektiv. Utifrån forskning och egen erfarenhet diskuterades hur det är och har varit att leva som kvinna eller man med funktionsnedsättning.

Medverkande var Christine Bylund, masterstudent i genusvetenskap vid Stockholms Universitet och metodutvecklare på STIL samt Denise Malmberg, docent i etnologi vid Uppsala Universitet, centrum för genusvetenskap.

Seminariet leddes av Kristina Engwall, historiker och ledamot av HHF:s styrelse.

 

 

Styrelsemöten 2017

Styrelsen håller sina styrelsemöten i Stockholm. Eftersom vi inte har egna lokaler brukar vi gästa våra medlemsorganisationer.

Första halvåret 2017 hålls styrelsemöten samt årsmöte enligt följande:

  • 18 januari kl 15-18
  • 6 mars  kl 15-18
  • 21 april Årsmöte
  • 21 april Konstituerande styrelsemöte
  • 1 juni kl 15-18
  • 19 september 14-17
  • 15 november