Seminarium Genusperspektiv på att leva med funktionsnedsättning

HandikappHistoriska Föreningen (HHF) var, i samverkan med ABF, arrangör av seminariet Genusperspektiv på att leva med funktionsnedsättning, som ägde rum på ABF-huset i Stockholm  den 5 mars.

Seminariet syftade till att belysa frågeställningar som; Vad innebär föreställningar om kvinnligt och manligt för personer med funktionsnedsättning? Hur påverkas livet i dag och hur har det sett ut historiskt?
Genus och funktionsnedsättning analyserades i ett historiskt och samtida perspektiv. Utifrån forskning och egen erfarenhet diskuterades hur det är och har varit att leva som kvinna eller man med funktionsnedsättning.

Medverkande var Christine Bylund, masterstudent i genusvetenskap vid Stockholms Universitet och metodutvecklare på STIL samt Denise Malmberg, docent i etnologi vid Uppsala Universitet, centrum för genusvetenskap.

Seminariet leddes av Kristina Engwall, historiker och ledamot av HHF:s styrelse.