Styrelsemöten 2017

Styrelsen håller sina styrelsemöten i Stockholm. Eftersom vi inte har egna lokaler brukar vi gästa våra medlemsorganisationer.

Första halvåret 2017 hålls styrelsemöten samt årsmöte enligt följande:

  • 18 januari kl 15-18
  • 6 mars  kl 15-18
  • 21 april Årsmöte
  • 21 april Konstituerande styrelsemöte
  • 1 juni kl 15-18
  • 19 september 14-17
  • 15 november