Välbesökt seminarium om Hjälpmedlens roll och betydelse igår, idag och i framtiden

 

Ett 50-tal personer slöt upp när  HandikappHistoriska Föreningen traditionsenligt arrangerade ett seminarium i anslutning till årsmötet. Seminariet som ägde rum på på eftermiddagen den 21 april var också en del av HHF:s firande av att föreningen i år fyller 30 år.

Tema för seminariet var Hjälpmedlens roll och betydelse i går, i dag och i framtiden.

En viktig del av livet för många av oss med funktionsnedsättning är att ha tillgång till bra och fungerande hjälpmedel. I modern tid, 1900-talet och framåt, har arbetet med hjälpmedel i Sverige genomgått en dramatisk förändring. Detta beskrivs i den nyligen utgivna skriften ”Hjälpmedelsinstitutet – Uppdraget slutfört”.

Mycket händer också just nu. Hjälpmedelsinstitutet har försvunnit. Hur tar Myndigheten för delaktighet (MDF) över ansvaret?  Socialstyrelsen har gjort ett antal hjälpmedelsutredningar – vad säger dessa? En pågående statlig hjälpmedels-utredning presenterar snart sina resultat. Vad tycker hjälpmedelsanvändarna?

På programmet stod anföranden av följande personer om följande ämnen:

Historik – personlig reflektion, Jan-Ingvar Lindström, tidigare HI och Telia

Hjälpmedelsinstitutet – Uppdraget slutfört, Claes Tjäder, fd utvecklingschef på HI

Vad gör Socialstyrelsen? Karin Flyckt, samordnare hjälpmedelsfrågor på Socialstyrelsen

Hjälpmedelsutredningen, Gunilla Malmborg, Utredare

Vem tar vid? Malin Ekman Aldén, GD för MFD

Seminariet avslutades med en panel bestående av Maria Persdotter, förbundsordförande RBU och Lika Unikas expert i hjälpmedelsutredningen, Malin Ekman Aldén och Gunilla Malmborg, med möjlighet till frågor och kommentarer från  seminariedeltagarna.

Moderator var HHF:s ordförande Jan-Peter Strömgren och seminariet genomfördes i samarbete med ABF Stockholm.

Du som inte hade möjlighet att delta eller vill lyssna igen till det som sades har möjligheten här.

Hjälpmedlens roll och betydelse igår, idag och i framtiden.