Uppdraget slutfört – Ny bok om hjälpmedelsinstitutets historia

Mer än hundra års arbete med nationell hjälpmedelsverksamhet kom till sin ända när regeringen beslutade att Hjälpmedelsinstitutet skulle avvecklas den 1 maj 2014.

Institutets uppdrag var bland annat att verka för utveckling av bra och säkra hjälpmedel samt främja en bra hjälpmedelsverksamhet i hela landet – ett uppdrag som påverkat hjälpmedelsverksamheten i hela världen.

Boken Uppdraget slutfört handlar främst om institutets arbete de sista femton åren, men blickar också tillbaka längre än så. Initiativtagare är Socialdepartementet. Syftet med boken är att skildra mångfalden i institutets arbete genom alla de olika verksamheter som institutet bedrivit, inklusive många projekt och program. Vissa kortfattat och andra utförligare. Boken blickar också framåt och berättar vad det blev av några av institutets alla insatser och initiativ.

Förhoppningen är att boken ska vara av intresse för forskare, studenter, politiker, professionen inom hjälpmedelsverksamheten, funktionshindersrörelsen och tidigare medarbetare.

Boken finns att hämta i pdf-format på www.mfd.se.

Den finns även registrerad i Kungliga bibliotekets databas Libris.

Boken är tryckt endast i en begränsad upplaga och kan inte beställas.