Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy.

Medlemsblad nr 2, 2017 – kort om innehållet

  • Ordförande har ordet
  • HHF:s årsmöte 2017
  • En betydelsefull 100-åring
  • Från lyte till funktionsvariation
  • Unik samling funktionshinderhistoria till Sörmlands museum
  • Aktuell information
  • Funktionshinderperspektiv och tillgänglighet